Отговаря д-р Борислав Герасимов, консултант по неврология на в. "24 часа" от старта на приложението "Докторе, кажи!" през 2001 г.

С термина детска церебрална парализа (ДЦП) се означават непрогресиращи двигателни промени - парези, неволеви движения, координационни нарушения и промени в мускулния тонус, които са резултат от органични (структурни) увреждания на мозъка преди, по време и непосредствено след раждането на детето и са обусловени от различни причинни фактори. Епилептичните припадъци (30%) и интелектулното изоставане (70%) са чести, но незадължителни прояви при това заболяване.

Най-честите причини са различни вирусни инфекции по време на бременността (рубеола, грип, херпес и други), токсични медикаменти (успокоителни, антиконвулсанти, наркотици, алкохол, никотин и други), радиационни облъчвания, преждевременното раждане на недоносен плод, черепно-мозъчни травми при раждането, мозъчни кръвоизливи и други. Всички тези многобройни причини могат да доведат до увреждане на мозъка на детето и в различен период след раждането се проявяват със симптоми на увреда на мозъка.

Парализите могат да обхванат половината тяло, само долните крйници (болест на Литъл), четирите крайника, както и да се прибавят различни други симптоми на мозъчна увреда при смесените форми. Диагнозата е по-трудна при началните форми и относително лесна в по-късните стадии на болестта.

Лечението е комплексно, много трудно и изисква търпение и майсторство с медикаменти (укрепващи мозъка и коригиращи най-тежките симптоми), кинезитерапия и рехабилитация.

Прогнозата на заболяването по принцип е относително добра и детето непрекъснато се подобрява, макар и бавно. Заболяването не прогресира. Степента на подобрение зависи от пораженията на мозъка и от фантастичната способност на мозъка в млада възраст да компенсира увредата или липсата на определени части от мозъка с други запазени области на мозъка, които поемат функциите на увредените участъци.

След изчерпване на възможностите за компенсиране на увредените мозъчни структури около пубертета настъпва едно плато и задържане на подобрението и се навлиза в резидуалния (остатъчен) стадий, т.е. забавя се или се спира по-нататъшното подобрение.