От днес до края на месеца може да се направи смяна на личния лекар, съобщиха от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). 

Смяната е разрешена 2 пъти годишно - през юни и през декември. Този месец желаещите да се запишат при нов общопрактикуващ лекар имат на разположение точно 20 работни дни, смятано от утре, 2 декември. 

Пациентът първо трябва да е здравноосигурен, защото при прекъснати здравноосигурителни права никой лекар няма да го запише в листата си, напомниха от НЗОК. Правата се прекъсват, ако човек дължи повече от 3 вноски за последните 36 месеца. 

Желаещите да сменят джипито си трябва да отидат при новоизбрания лекар и да попълнят формуляр за смяна. Цялата медицинска документация след това се прехвърля от стария лекар на новия. Новият започва да изпълнява дейности от датата на записване на пациента в личната му пациентска листа.