Потвърден е фактът, че натрупаните в нашия организъм токсини са причина за болки, отслабване на имунната система, поява на различни болести, умора. Невъзможно е да избегнем попадане на отровни вещества в него заедно с продуктите за хранене, водата, вдишвания въздух, козметиката, почистващите препарати, изгорелите газове. Лекът е пречистване и детоксикация, препоръчват специалистите.

Повече четете на mila.bg