Онколитичните терапии променят медицината. Парадокс е, че 8% от човешкия геном са вируси, казва проф. Златко Кълвачев, дм, завеждащ Лабораторията по клинична микробиология и вирусология в "Софиямед"

- Проф. Кълвачев, новината за Западнонилска треска и у нас беше очаквана от специалистите. Какво се случва? Близкоизточен респираторен вирус, ебола, преди това птичи грип, ТОРС и други заплахи... Защо настъпват все нови и нови вируси?

- Според мен "настъпват" вирусолозите, а не вирусите, защото рязко се повишиха възможностите ни за бързо откриване и анализ както на известни, така и на неизвестни досега вируси. За бързото идентифициране на нови вируси съществена роля изигра глобалната система "Човешки виром", която събира и съхранява информацията за всички известни вируси. Иначе

oткритите досега

вируси са малко

над 2500

Първият вирус е описан преди 124 г. и оттогава всяка година се установяват средно по около 20 нови вируса. Да сте чували през последните 100 години да е открита нова бактерия?

- Кои са най-опасните за човека вируси?

- Различни вируси са "най-опасни" за различни хора по различно време и поради различни причини. Едни вируси са по-опасни за децата, други за възрастните, трети при хронично болните. Четвърти са агресивни, без значение какъв си, ако нямаш имунна защита. От своя страна

всички

“новопоявяващи”

се вируси,

са потенциално

пандемични -

опасни за всички

Има и такива, които вече се считат за безопасни - днес няма вариола и полиомиелит (детски паралич) не защото тези вируси са безобидни, а защото човечеството ги е поставило под контрол.

- Какво мислите за вирусната теория за рака?

- Това е част от разбирането, че инфекциите могат да бъдат причина за развитие на някои видове рак. Има вируси, за които причинно-следствената им връзка с развитието на рака се счита за доказана. При други вируси е индиректна, т.е. вирусът е необходимо, но недостатъчно условие, за да се задейства канцерогенезата.

- За кои вируси е сигурно, че причиняват злокачествени тумори?

- Към момента

поне 4 вируса са с

доказан потенциал

да причиняват рак

Най-популярен е човешкият папиломен вирус (HPV) и връзката му с рака на маточната шийка. Установено е, че човешкият херпесен вирус тип 8 е причина за развитие на саркома на Капоши, а един от полиомните вируси причинява карцинома на Меркел (рядък, но много агресивен рак на кожата). Човешкият Т-лимфотропен вирус (HTLV) е свързан с развитието на левкемията при възрастни. При него процесът се развива много бавно, за 20-30 г., но веднъж отключено, заболяването прогресира бързо и агресивно.

- Кои други вируси при някакви условия водят до рак?

- Различните вируси по различен начин имат отношение за появата и развитието на рак. Хепатитните вируси В (HBV) и С (HCV) са необходимо условие за развитие на чернодробен рак, без да са директната причина за това - необходими са още елементи, сред които и факторът време. Вирусът на Епщайн-Бар (EBV) играе роля при назофарингиалния рак и нехочкиновите лимфоми, а някои човешки полиомни вируси (JCV, BKV) се откриват в първичните глиални (мозъчни) тумори, в тъканта на колоректалния карцином и др. Някои от аденовирусите имат отношение към развитието на очни тумори.

- Папиломният вирус е много често срещан, от това следва ли, че е най-големият виновник за тумори?

- Не! Папиломните вируси действително са често срещани, но това съвсем не означава, че те винаги провокират рак. Тези вируси причиняват и обикновените брадавици по тялото, а колко хора нямат поне една брадавица?! И други вируси са широко разпространени, но от това не следва, че хората ще се разболеят от рак. Например вирусът на Епщайн-Бар, който причинява инфекциозната мононуклеоза, се открива в огромна част от хората, но назофарингиалният рак, който той причинява, се среща рядко.

- Има ли вируси, с които всички хора са заразени?

- Нека кажем: почти всички - счита се, че полиомните вируси се откриват в над 90% от хората. Същото и анеловирусите, чийто патогенен потенциал още не е уточнен. Най-известният анеловирус е открит през 1997 г. и е означен като ТТ вирус (torque teno virus). Въпреки че се открива масово сред здравите хора, този вирус редовно се установява (когато се търси) и в най-различни туморни тъкани. Все още обаче присъствието на вируса не може да се свърже категорично с някое заболяване. Например специалистите спорят дали ТТ вирусът е причина за развитие на хепатит, въпреки че той е изолиран от човек с трансплантиран черен дроб, който развива хепатит, без да е установена друга причина освен този вирус. Активна репликация на ТТ вирус се доказва в напълно здрави хора, без други клинични или лабораторни отклонения, което не е характерно за вирусите. Обикновено, когато докажем активна репликация при някой вирус, това винаги се свързва с конкретна клинична изява. Например, когато "дремещият" в човека херпес вирус се активира, обикновено му "избива" лабиален или генитален херпес. А в случая с ТТ вируса това не е така.

- За колко вида рак се знае, че можем да обвиним папиломните вируси?

- През последните години те станаха обект на засилен интерес и интензивни проучвания. Освен че се изясни ролята им при рака на маточната шийка и външните гениталии, се разбра, че

папиломни вируси

са причина за появата

и развитието и на

други видове рак

Сред най-обсъжданите видове рак са тези в областта на главата и шията - уста, гърло, гласните връзки, хранопровод. Има данни за връзката на папиломните вируси и с рака на кожата, гърдата, пикочния мехур, белия дроб. Нека обаче да не сатанизираме вирусите - освен че са красиви, те могат да бъдат и много полезни, когато попаднат в ръцете на знаещи и можещи специалисти.

- Какво имате предвид?

- Човек може и трябва да използва естествените свойства на вирусите за добри каузи. Защо с помощта на вирус да не се "внесе" в клетката ген, който кодира белтък, необходим за лечението на дадено заболяване, например инсулин. И още -

естествената

способност на

вирусите да

разрушават клетката

може и вече се

използва успешно

за лечение на рак

- тези вируси се наричат онколитични, а методът - онколитична вирусотерапия. Всъщност идеята за лекуване на рак с помощта на вируси не е нова - през 1912 г. италиански гинеколог публикува опита си да лекува рак на маточната шийка с помощта на вируса, причинител на бяс.

- Може ли достъпно да се обясни една онколитична терапия?

- Ето един опростено представен пример как вирусът на обикновения херпес може да бъде използван за лечение на мозъчни тумори: този вирус е невротропен и при репликацията си в деляща се клетка я разрушава. Тъй като мозъчните (глиалните) клетки не се делят, вирусът няма да ги разруши, но ако той се "постави" в глиални туморни клетки, които се делят интензивно, те ще бъдат разрушени от вируса селективно. Този и други вируси с онколитични свойства се проучват интензивно, клиничните изпитания с тях са в напреднала фаза. Много скоро те ще бъдат въведени в реалната терапевтична практика за лечение на различни видове рак.

И накрая, тъй като при разшифроването на човешкия геном преди години се установи, че поне 8% от гените не са човешки, а… вирусни,

може да се окаже,

че вирусите са

“призвани” да ни

пазят от различни

заболявания,

които при други обстоятелства биха се оказали опустошителни за човечеството.

променят медицината

l Парадокс е, че 8% от

човешкия геном са вирусиОСТАВИ КОМЕНТАР

*       
*