Ключов фактор за успеха на терапията със стволови клетки е тяхното количество и жизненост, които се влияят от времето за транспорт и обработка на биологичния материал

С непрекъснатото развитие на медицината и успешното приложение на стволови клети в терапии на заболявания, смятани за нелечими в продължение на много години, темата за вземането и съхранението на този безценен материал при раждане става все по-актуална. Благодарение на новите технологии информацията за самата процедура, както и за ползите от запазването и бъдещото приложение на стволовите клетки, е вече буквално на клик разстояние. А това на свой ред дава възможност на двойките, които очакват дете, да направят информиран избор и да се погрижат за по-спокойното и сигурно бъдеще на детето и семейството си. Но тази достъпност на данните може да бъде объркваща за бъдещите родители и някои ключови детайли от процеса да им убягнат.

Много важен фактор за успеха на процедурата често е пренебрегван, когато се обмисля сключването на договор за вземане, извличане и съхранение на стволови клетки. Става въпрос за транспорта на биологичния материал и за това как той влияе на качеството на пробата, която ще бъде запазена и използвана в бъдеще.

В процеса по вземането и съхранението на стволови клетки има два етапа, свързани с транспортиране. Първият е непосредствено след вземането на биологичния материал по време на раждане, когато той трябва да достигне до лабораторията за обработка, а вторият – когато се наложи използване на вече замразените стволови клетки за лечение.

Транспорт на биологичния материал до лаборатория за обработка и дълготрайно съхранение

Материалът за извличане на стволови клетки се взема веднага след раждането, когато пъпната връв е клампирана и отделена от бебето и майката. Взема се остатъчната кръв, която се намира в плацентата и пъпната връв, както и част от самата пъпна връв. Кръвта се събира в специален сак с антикоагулант (пречещ на кръвта да се съсирва), а парчето от пъпна връв се поставя в епруветка с хранителна и антибиотична среда (за да предпази тъканта). След като материалът е събран, се поставя в специална транспортна кутия, за да бъде пренесен до лабораторията за обработка. От жизненоважно значение е процесът на вземане и транспорт да не превишава 24 часа. След този период в кръвта и тъканта започват процеси, които унищожават жизнените и годни за съхранение стволови клетки. По световни стандарти взетият материал трябва да бъде транспортиран в рамките на 72 часа. На 72-рия час и след това половината от използваемите клетки вече са загинали, което означава, че пробата е изгубила своите качества и нейното бъдещо използване вече не е възможно.

Чрез редица изследвания е доказано, че ако суровият биологичен материал се транспортира по въздух, т.е. със самолет, процесът на загиване на клетките се ускорява и този интервал от 72 часа рязко намалява.

Именно затова е много важно, когато бъдещите родители обмислят къде да съхранят стволови клетки, да вземат предвид местоположението на биобанката. Сключването на договор за съхранение с българска тъканна банка им гарантира, че взетият при раждането на детето им биологичен материал ще бъде транспортиран и обработен в рамките на безопасния 24-часов интервал. Най-голямата българска тъканна банка „Биорегенерация“ има специални екипи, които идват по време на раждането, за да вземат и транспортират материала незабавно. Банката не използва куриерски компании или подизпълнители. По този начин тя гарантира максимално количество и качество на съхранените стволови клетки.

Когато съхранението на стволови клетки се осъществява чрез посредници на чуждестранни банки в България, транспортът задължително се извършва чрез посредническа куриерска компания. Времето за пренасяне се удължава драстично, а и отговорността за самия материал се размива. Транспортът трябва да бъде извършен от специализирани полети, които са определен брой и в определени дни, а това също носи риск за увеличаване на времето за транспортиране и влошаване на качеството на пробата.

Защо транспортът може да повлияе на успеха на стволовоклетъчната терапия?

Необходимата доза стволови клетки за провеждане на лечение се определя спрямо килограмите на пациента. Много фактори играят роля при определянето на нужното количество клетки, но те стават известни в момента, в който се наложи да се извърши терапията. От изключително важно значение е съвместимостта на стволовите клетки с пациента, видът заболяване, стадият на неговото развитие, има ли съпътстващи заболявания и лечения, и редица други. Спрямо тези параметри се определя необходимата доза за лечение. Затова е жизненоважно да се запази максималното количество годни клетки, защото колкото повече са те, за толкова по-тежки случаи могат да се използват.

Когато клетките са обработени преди да изтече 24-ият час от вземането, се запазва 100% от тяхното количество и качество. Ако бъдат изпратени за обработване в чужбина, е почти невъзможно този критичен безопасен срок от 24 часа да бъде спазен, а колкото по-голям става интервалът от време, толкова повече намалява качеството и количеството на пробата.

Транспортиране на замразени стволови клетки за лечение

Вече изолираните стволови клетки се поставят в специални криогенни съдове за съхранение на биологичен материал. Температурата, при която се съхраняват клетките, е приблизително минус 196 градуса по Целзий. При тази температура всички процеси спират и пробите могат да се съхраняват години наред.

Когато се наложи използване за лечение, замразените клетки се транспортират със специализирани съдове в среда от течен азот, който поддържа температурата в криогенните съдове за съхранение, т.е. минус 196 градуса. Когато се пренасят така, времевият интервал не е фактор, а това означава, че могат да бъдат транспортирани няколко дни. Компаниите, предлагащи този тип специализиран транспорт, притежават депа за допълване на съдовете с течен азот, ако е необходимо, за да гарантират поддържането на необходимата температура. Самите транспортни съдове са снабдени с устройства, наречени логери, които следят непрекъснато температурата и местоположението на съда.

Процедурата по транспорт не е сложна и е осъществима от и до всяка точка на планетата. Няма значение от къде ще тръгнат клетките и до коя страна/лечебно заведение трябва да стигнат, за да се използват. В световен мащаб броят на лечебните заведения, които притежават собствена тъканна банка, т.е. да имат разрешение да съхраняват клетки и да провеждат лечение с тях едновременно, са много малко. Затова вероятността да се налага транспорт на биологичен материал от едно лечебно заведение към друго е над 90%.

Всички тъканни банки работят по световно утвърдени стандарти и клетките от всяка тъканна банка могат да бъдат прилагани по цял свят. Единственото условие е лечебното заведение, което ще прилага клетките за лечение, да има разрешително - да е лицензирано за приложението и провеждането на стволовоклетъчни терапии.

Физически транспортирането се извършва по един и същ начин за всяка страна. Разлика има при предоставянето на документи и разрешителните за износ и внос на биологичен материал. За съхранените в България проби има следната особеност – при износ на материала в страна извън Европейския съюз се изисква разрешително от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. Това е свързано с кратък административен срок, който не представлява никакво затруднение. Например, в „Биорегенерация“ административната част се извършва чрез адвокати на тъканната банка и с изричното съгласие, съдействие и позволение на собствениците на клетки.

Когато пробите са съхранени извън България, съответно трябва да се спазят регламентите и законите на дадената страна.

Какво трябва да имаме предвид?

За да се запази пълният потенциал на пробата стволови клетки, тя трябва да бъде обработена преди 24-я час от нейното вземане.

След като е замразена и съхранена при температура -196 градуса, тя може да бъде изпратена и използвана по цял свят.

Няма ограничение за ползване на съхранени в България стволови клетки извън страната. Само за последните 2 години „Биорегенерация“ е освободила 3 проби за лечение на деца в страна извън Европейския съюз.