Националния рамков договор е една от най-демократичните основи на здравеопазването. Ако продължим тази традиция, ще имаме добро здравеопазване занапред и благодарно население. Правим необходимото и вървим в правилната посока. Вървим към оптимизация на медицинските услуги. Така здравният министър проф. Христо Хинков коментира подписването на Националните рамкови договори. Днес Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса подписа с Управителния съвет на Българския лекарски съюз и с Управителния съвет на Българския зъболекарски съюз анексите към Националните рамкови договори за медицинските и за денталните дейности 2023-2025.

"В този анекс продължаваме по-доброто финансиране на извънболничната помощ. Надяваме се интереса към общопрактикуващите лекари да се повиши", коментира представителят на лекарското съсловие д-р Иван Маджаров. 

По думите му в анекса са договорени по-добро финансиране на тежките медицински дейности в болничната помощ, улеснен достъп до ЯМР, по добро заплащане на медицинските дейности. "Има революционни неща - разделение на клинични пътеки. Улесняване на граждани за получаване на медицински грижи", каза Маджаров.

Отстояхме условията на зъболекарския съюз. Този НРД дава по добри условия. Отделени са 3 млн. лв. за зъботехническата дейност. Прецизно ще обмислим разпределението за тези пари, коментира председателят на зъболекарския съюз д-р Николай Шарков. 

За управителя на здравната каса Станимир Михайлов краткосрочните му цели са постигнати. В началото представих управленска програма - да се подпишат националните рамкови договори беше сред целите. С усилията на всички считам, че краткосрочните цели са изпълнени. Има нови неща, които са изцяло в полза на здравноосигурените лица, каза той. 

проф. Христо Хинков, доц. Д-р Михаил Околийски,д-р Иван Маджаров и д-р Николай Шарков
Снимка; Йордан Симеонов
проф. Христо Хинков, доц. Д-р Михаил Околийски,д-р Иван Маджаров и д-р Николай Шарков Снимка; Йордан Симеонов