Китайски клиничен екип имплантира успешно безжичен процесор в черепа на парализиран мъж, възстановявайки значително двигателните му функции.

Пациентът е бил с пълно увреждане на гръбначния мозък в резултат на автомобилна катастрофа, в следствие на което остава парализиран в четирите си крайника за цели 14 години. Благодарение на манипулацията той успява самостоятелно да пие вода от бутилка, което е огромно подобрение в сравнение с предишното му състояние.

Процесорът е с размер на монета и успешно улавя нервните сигнали в областта на мозъка, която контролира сетивните и двигателните функции. Устройството е разработка на екип от пекинския университет „Цинхуа“. Министерството на промишлеността и информатизацията на Китай е поело ангажимент да подкрепи бъдещите индустрии, които ще използват тази технология, за да подобрят състоянието на пациенти с тежки гръбначни увреждания и напреднал стадий на епилепсия. Има реални надежди технологията да намери широкомащабно приложение в бъдеще.