Това твърди швейцарско проучване. Но учените не установяван носенето на апарата в джоба на панталона да влошава параметрите повече

По-честото използване на мобилен телефон се свързва с по-ниска концентрация на сперматозоиди и понижения им общ брой. Изводът е от ново проучване на екип швейцарски учени от Женевския университет и университета на Базел. Техните заключения правят крачка напред в оживения през последните години дебат за ефекта на джиесемите върху мъжката плодовитост.

Мярката на учените за интензивно използване е повече от 20 разговора и съобщения общо на ден. 

Големият брой участници в изследването придава тежест на резултатите. Общо 2759 мъже на възраст от 18 до 22 години са били анкетирани относно използването на мобилния си телефон и изследвани. Подборката е направена без предварително познаване на техния статус на плодовитост.

Младите мъже са предоставили проба от сперма и са попълнили подробен въпросник за здравето и начина си на живот, включително броя на часовете, които са прекарвали с мобилните си телефони и къде са ги поставяли, когато не ги използват.

Изследванията показват повишен риск концентрацията на сперматозоиди и общият им брой да бъдат съответно 30% и 21% под референтните стойности на Световната здравна организация за фертилни мъже.

От двустъпковото изследване има и добри новини.

Лошите резултати намаляват във втората част на периода. Учените обясняват наблюдаваната времева тенденция като ефект от прехода към нови технологии и съответното намаляване на изходната мощност на мобилния телефон. Любопитно е, че повече от половината мъже (56,5%) са използвали телефоните си по-малко от веднъж седмично между 2005 и 2007 г., в сравнение със само 5% през 2015 - 2018 г.

Не са наблюдавани и последователни връзки между използването на мобилен телефон и подвижността на сперматозоидите или морфологията на спермата. Тези показатели са важен елемент при комплексната оценка на репродуктивните възможности.

Също така не е установено, че държането на мобилен телефон в джоба на панталона е свързано с по-ниски параметри на спермата. Другите възможности за предполагаемо безопасно носене били в някакъв вид чанта или в джоба на връхна дреха или риза.

Увеличен брой хора са засегнати от стерилитет през живота си според новия доклад, публикуван тази пролет от СЗО. Около 17,5% от възрастното население - приблизително една на всеки 6 двойки в световен мащаб, искат, но не успяват да създадат бебе.

Новите оценки сочат малки различия в разпространението на безплодието между регионите. Процентите са сравними за страните с високи, средни и ниски доходи. Това показва, че тенденцията е голямо предизвикателство за здравето в света.

Все пак се забелязва разлика. Разпространението на стерилитета през целия живот е 17,8% в страните с високи доходи и 16,5% в страните с нисък и среден стандарт на живот.

Медицината приема като критерий за репродуктивни затруднения невъзможност за зачеване на дете след 1 г. редовен секс без контрацепция. Критерият за двойки, които искат бебе в по-късна възраст, е 6 месеца. След такъв период е препоръчително да се направи консултация със специалисти. Причината е, че с годините възможностите за зачеване при жените намаляват, след 35 години - много по-бързо.

Паралелно изследване, публикувано в списанието Human Reproduction Open, установява, че преките медицински разходи, плащани от двойката за цикъл инвитро оплождане, често са по-високи от средния годишен доход в страните с ниски и средни доходи.

Половината от клиничните фактори за стерилитет се дължат на мъжа, но причината за лошото качество на спермата остава недостатъчно разбрана.

През последните десетилетия се съобщава за значителен спад в броя на сперматозоидите. Липсва обаче безспорно доказване на възможните причини. Има единомислие само в преценката, че става дума за комплексни фактори. Със спада със сигурност са свързани различни предпоставки от околната среда и начина на живот. Към момента доказателства има за неблагоприятно повлияване от затлъстяването, пушенето, многото алкохол, психологическия стрес.

Много обсъждано е и дали и как влияят мобилните телефони.

Използването на джиесеми се е увеличило значително през последните десетилетия и има нарастваща загриженост относно възможните вредни ефекти на радиочестотните електромагнитни полета, излъчвани от тези устройства, върху човешкото здраве и особено върху репродуктивните функции. Изследванията, оценяващи тази връзка, са или експериментални (върху гризачи и човешка сперма), или наблюдателни.

Швейцарското проучване допринася с данни от реални медицински тестове и анкети. Оказва се, че често използващите джиесеми (над 20 пъти на ден) са малко по-млади в сравнение с мъжете, които говорят под 10 пъти на ден или по-рядко. Освен това в групата на максимално използване се оказват мъже с по-високо тегло и съответно по-висок индекс на телесна маса. Сред тях имало и повече пушачи и любители на алкохола.