ТЕЛК вече ще се издава електронно и освидетелстването ще става на случаен принцип. Това предвиждат  промените в правилника за работа на медицинската експертиза, които бяха разгледани на тристранка. Те не срещнаха подкрепа от социалните партньори.

Предложените промени не могат да решат всички проблеми в системата, но тяхната цел е да ускорят процедурата, каза вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров. 

Една от най-важните промени е, че комисиите ще станат двойно повече - 150. Поне по една трябва да има във всички държавни и общински болници, а в университетските и областните - по две. В тях ще работят лекари от болниците, като е задължително да участват и началниците на отделения. Всичко това трябва да се случи до месец, след като промените влязат в сила. Ще отпадне задължението комисии да има и във всички общински болници. Причината е, че нямат достатъчно капацитет, обясниха от здравното министерство. 

В момента ТЕЛК няма в 42 държавни и общински болници и 7 онкологични центрове.

Освидетелстването на лицата ще става на случаен принцип, който е подобен на този в делата. Така лекарите ще гледат случаите само по документи и без да се правят клинични прегледи. По този начин хората няма да се разкарат и да се редят на опашки. Целта е да избегне субективния елемент в оценката и да няма съмненията за корупция, защото лекар от София няма да познава пациент от Кърджали или Монтана. Предвидено е изключение, но само за тежко болни пациенти на легло, при които оценката трябва да се прави на адрес. Явяване на ТЕЛК обаче ще е нужно, ако се изгуби цялата налична информация за пациента.

Ограничава се и броят на възможните случаи, при които НЕЛК може да връща процедурата за ново разглеждане от ТЕЛК с конкретни указания. Такава възможност се предвижда еднократно. При повторно обжалване на решението на ТЕЛК в една процедура, НЕЛК не връща решението на ТЕЛК за ново разглеждане, а го решава по същество.

РЗИ ще уведомяват служебно хората за необходимостта от редовно преосвидетелстване не по-късно от 4 месеца преди изтичане на определения в експертното решение срок. Въвежда се и възможността решенията да се пращат и електронно на хората.

За да се намалят случаите, когато ТЕЛК изисква допълнителни изследвания и консултации, се предвижда комисиите да имат достъп до електронните здравни досиета на хората.

НЕЛК вече ще има и длъжността „заместник-директор“.  Готови сме да направим и обучения на лекарите за новите правила, те могат да бъдат и дистанционни, каза шефката на НЕЛК Ани Александрова. 

Средната работна заплата в хуманното здравеопазване и социална работа е 2048 лв. Това означава, че за един ТЕЛК на месец ще са нужни са около 10 200 лв. за заплати. Предвижда се и по-висока субсидия, но се въвежда и нов критерий, който е обвързан със срока за произнасяне. Предвижда се поощрително увеличение с около 50% от досегашния размер на финансиране на тази дейност, само при предсрочно произнасяне на ТЕЛК, в рамките на 2 месеца от постъпване на заявлението-декларация. 

Осигуряването на техническа свързаност между електронните системи на държавните органи и институции, които имат компетентности в тази област, ще е факт от 1 юни. От 1 юни ще бъдат въведени и новите електронни образци на решенията на ТЕЛК и НЕЛК, в това число ще бъде осигурен достъпът и на Агенцията за хората с увреждания до всички решения на комисиите. Предстои осигуряването на техническа възможност за случайното разпределение на преписките по ТЕЛК-овете, като това ще става успоредно със създаването на новите комисии. До август окончателно ТЕЛК, НЕЛК и регионалните картотеки ще трябва  да заработят с новата информационна система. Планираме до края на настоящата 2023 г. да бъдат направени всички поправки, възникнали в процеса на въвеждане на новата електронна система, включително електронно обжалване на експертните решения, с което ще облекчим гражданите в още по-голяма степен. 

От години настояваме да бъде премахнат ТЕЛК, а сега ни се предлага капацитетът му да бъде увеличен два пъти. Концепцията, с която функционира е неправилна и няма как да подкрепим тези промени, казаха от АИКБ.

Философията не трябва да е да кажем, че един човек с увреждане не може да работи, а какво може да работи. Имаме и притеснения относно капацитета на общинските болници да разкрият комисии, казаха от Българската стопанска камара. 

Имаме сериозни притеснения, че добрите намерения -  да не чакат хората с години решенията си, ще останат само на хартия, каза Ася Гонева от КНСБ. Тя изрази и опасения, че не е гарантирана пълната обективност на решенията и как се проследява всичко по веригата.