Конференцията е насочена към медицински специалисти, родители и близки на деца с поведенчески и когнитивни разстройства, асоциирани с аутизма

Първата по рода си международна конференция, посветена на децата с аутизъм, ще се проведе в столичния хотел „Рамада София“ на 9 и 10 юни. Събитието „Аутистичен спектър – съвременни диагностични и терапевтични насоки“ ще даде възможност на медицински специалисти, родители и близки на деца с когнитивни и поведенчески разстройства, асоциирани с аутизма, да се срещнат с изявени български и международни учени, които развиват терапии в областта. Билети за конференцията могат да бъдат закупени на: https://epaygo.bg/1717938391

Проектът е иницииран от най-голямата българска тъканна банка „Биорегенерация“ и Балканската асоциация по неврофийдбек, биофийдбек и невромодулация (БАНБН), в партньорство със Здравен информационен портал „Медикъл Караджъ“ и Българското сдружение по пробиотична медицина. Той е провокиран от нарастващия брой български семейства, които търсят терапевтични начини за справяне с разстройствата в поведенческия и когнитивния спектър при деца с аутизъм.

Научен и медицински консултант е д-р Димитър Колев – началник на отделение към клиника „Нервни болести“ на ВМА, съпредседател на БАНБН и хоноруван преподавател по невролингвистика и приложна психофизиология към ЮЗУ „Неофит Рилски“.

Сред лекторите на двудневната конференция, е проф. д-р Ердал Карайоз, който е специалист по трансплантация и лечение със стволови клетки. Темата на неговата лекция е „Разстройства от аутистичния спектър: персонализираната терапия с мезенхимни стволови клетки ли е бъдещето?“.

Специалистът по хематология д-р Мария Савчева ще разгледа въпроса за интоксикацията и детоксикацията при деца с разстройства в развитието.  Доц. д-р Екатерина Иванова-Тодорова – гл. асистент към Катедра по клиничната лаборатория и клинична имунология на МУ в София ще изнесе лекция на тема „Автотела срещу невронални структури като диагностичен и имунопатогенетичен маркер“.

„Диагностични възможности на swLORETA qEEG и използването им за невронавигация при невромодулиращо лечение при ASD“  и „Съвременни аспекти в диагностиката и лечението на ASD“ са двете теми, които ще засегне д-р Димитър Колев.

Презентацията на проф. д-р Пламен Божинов – началник на Клиника по неврология във високотехнологичната болница „Сърце и Мозък“, гр. Плевен, е посветена на невромодулацията при деца от аутистичния спектър. Проф. дпн Моника Богданова, преподавател в СУ, ще представи методите за диагностика на риска от аутизъм при бебета и деца до 3 г., а фокус на лекцията на доц. Елка Горанова от ЮЗУ ще бъде ключовата роля на логопеда при консултиране, диагностика и терапия на разстройства от аутистичния спектър.

Презентацията на проф. Милен Богданов от Факултета по химия и фармация към СУ е посветена на резултатите и анализите на микроелементи от коса, както и на връзките и зависимостите при терапия.

„Комплексен лечебен подход при дете с аутизъм – опит от Cellthera Clinic“ е темата на лекцията на проф. д-р Ярослав Михалек от Чехия, който специализира в лечението на онкологични заболявания чрез трансплантация на стволови клетки и е международен специалист в областта на програмите за лечение на системни и автоимунни заболявания.

За неудобните въпроси за стволовите клетки ще говори административният директор на ТБ „Биорегенерация“ Мая Стоева, а логопедът Боряна Мургина ще засегне въпросът за развитието и стимулирането на говора при деца от 0 до 3 г.

На втория ден от конференцията проф. Душан Марич от Войводинския институт за детско здраве от Нови Сад ще направи презентация на тема „Ролята на стволовите клетки при лечение на деца в аутистичния спектър“. „Лечение с имуноглобулини при деца от аутистичния спектър“ е фокусът на лекцията на д-р Джихан Абазович, който е един от пионерите в Сърбия във въвеждането на регенеративната медицина в клиничната практика.

Сред останалите лектори на събитието са: д-р Таня Кадийска – преподавател в СУ и ръководител е на сектор „Нутригенетика “ към ГМДЛ „ Геника “ и Геномен център – България АД; д-р Дора Пачова – лекар хомеопат с 30-годишен опит и председател на Асоциация на лекарите хомеопати в България; АБА терапевтът от САЩ Чад Хъникът, който е лицензиран и сертифициран анализатор на поведението; учредителят на Фондация „За утре“ Димитър Урдев, който развива последователна информационна дейност относно обучението на децата със СОП в България.  За обучението като комбинация между държавните образователни стандарти и сензорно-базирания обучителен подход ще говорят педагозите от училище „Милеа“.

Полският оптометрист д-р Гжегош Левицки ще презентира методите за зрителна терапия при деца, диагностицирани със състояния от аутистичния спектър.

Последната лекция от програмата на конференцията е „Мозъчна алергия и разстройство в аутистичния спектър“ на проф. д-р Теохарис Теохаридес от САЩ. Той има над 470 публикации с 41 853 цитирания, което го нарежда в топ 2% от най-цитираните автори в света и е най-високо оцененият експерт по мастоцитите от Expertscape. 

Събитието е двудневно и е осигурена грижа за децата, чиито родители искат да чуят лекциите, но не могат да разчитат на чужда помощ.

Осигурен е превод за всички лекции на чужд език.

 Повече информация и пълната програма може да намерите на сайта на Банка за стволови клетки Биорегенерация:

И в събитието на конференцията във Facebook: https://fb.me/e/3yu4a4Gz6