Отчетливо мнозинство от българските граждани - 81,2%, считат, че детските болници, клиники и отделения са недостатъчни, независимо дали те са част от многопрофилни болници, или самостоятелни лечебни заведение. Сред родителите с деца този процент е още по-висок. Това са резултати от собствен сондаж на „Галъп интернешънъл болкан“, проведен в последните дни във връзка с нашумелия в обществото ни дебат за здравеопазването.

Използваният метод е CATI - Computer Assisted Telephone Interviewing. Национална извадка от 1204 ефективни интервюта за населението на възраст 18+ г. Изследването е проведено в периода 28 май-3 юни 2024 г. Абсолютната максимална грешка е ±2.9% при 50% дялове. 1% от извадката се равнява приблизително на 54 хиляди души. 

Качеството на медицинското обслужване в страната се оценява твърде различно, в зависимост от това дали болницата е държавна/общинска, или частна. Частните болници се оценяват над два пъти по-добре, отколкото държавните. Те са и отчетливо предпочитани при лечение с направление, отбелязват анализаторите.

От „Галъп интернешънъл болкан“ посочват, че независимо от масовото предпочитание за прегледи и лечение в частни болнични заведения, огромното мнозинство от пълнолетните българи се обявява "за" здравеопазване при запазване на настоящата система за наличие на избор между държавна или частна болница. Една пета от анкетираните са "за" само за държавно здравеопазване, като това са основно хора в трудно материално положение.

Във връзка с нашумелия случай със спирането на разрешението за строителство на нова частна многопрофилна болница в София с детско отделение “Мама и аз”, общественото мнение e в съотношение близо две към едно е за реализация на такъв проект. Прави впечатление много високата степен на заинтересованост - две трети свидетелстват за информираност на хората по този случай, което е знак за важността на проблема, добавят от „Галъп интернешънъл болкан“.

Общо две трети от анкетираните българи са запознати с факта на висока детска смъртност у нас в сравнение със средните показатели за ЕС, като сред хората с малки деца степента на притеснение от този факт е много голяма, посочват анализаторите.

Графика: "Галъп"
Графика: "Галъп"