Алтернативната медицина - основни характеристики 

Аюрведична медицина е понятие за природосъобразни алтернативни терапии, които вече се практикуват в цял свят. Наред с познатата конвенционална медицина в света се прилагат редица практики за лечение, които се определят именно като алтернативни. 

Обикновено те са базирани на холистичен подход към здравето. Това означава, че човешкия организъм се разглежда в неговата цялост и съвкупност от физика, психика, емоции, енергии. Холистични са методите на популярната аюрведична медицина, на японската практика за лечение Рейки, на традиционната китайска медицина и още много други. 

Основната им разлика от традиционното здравеопазване е третирането не само на симптомите на даденото заболяване, а и търсенето на неговата първопричина. Wikipedia ги нарежда сред най-популярните източни практики в наши дни. 

Аюрведичната медицина - пътят към енергийния баланс в организма

Аюрведа е съвкупност от знания за света и човека, чието начало е поставено в Древна Индия преди повече от пет хилядолетия. Това е една от най-старите системи от познания за човешкото тяло и здраве. Въз основа на нея възниква и се развива аюрведична медицина, която днес е се прилага на всички континенти. 

За разлика от съвременната класическа терапия, тук се използва основно холистичния подход при лечението на различните заболявания и състояния. Аюрведичната медицина третира не само последиците от болестта, а цели възстановяването на енергийния баланс в организма. 

Постигането на хармония с нашия вътрешен мир и със заобикалящия ни свят е ключът към хармоничното развитие на човека, проповядва аюрведа. 

Основни енергии в човешкото тяло 

В основата на аюрведа са две основни учения, които са свързани със създаването на света и природата на човека. Древните индийски мъдреци разкриват пет основни елемента, които са в основата на Космоса. Това са земята, водата, огънят, въздухът и пространството. Учението, което изучава света е познато като Панчамахабута.

Вторият основен дял в аюрведичните учения е посветен на енергиите, които всеки човек притежава. Те са познати като трите Доши - Кафа, Вата и Пита. Тяхното съотношение във всеки от нас е индивидуално и определящо за личните характеристики.

Болестите и тяхното лечение са свързани с Дошите, което предопределя методите и терапиите на познатата като аюрведична медицина.

Диагностика и лечение в източната аюрведична медицина

Симптоматичното лечение, което е в основата на западната медицина, не е характерно за аюрведа лечебните практики. Широко разпространената аюрведична медицина прецизира нарушенията в енергийния баланс на човека. Те са показател за първоизточника на здравословните проблеми. Лечителите първо определят състоянието според външния вид на човека. 

В източната аюрведична медицина първичния преглед се нарича Роги Парикша. Следващият етап в диагностиката е Дасавида Парикша. При него лечителят съобразява начинът на живот на конкретния пациент и външните фактори. Аштавида Парикша е третият етап на аюрведичната медицина. Той се отнася за състоянието на кожата, очите, чувствителността, пулса и останалите показатели на човешкото здраве. 

Когато говорим за аюрведична медицина и нейния холистичен подход, то лечението е съвкупност от терапии. Аюрведа практиките са изцяло природосъобразни. Използват се основно билки, масла, важен е хранителният режим и цялостният начин на живот. 

Къде се практикува аюрведична медицина у нас? 

Реномирано лечение по правилата на аюрведа се прилага в специализираните центрове. Там работят професионални лекари, практикуващи аюрведична медицина. Те са сертифицирани лекари аюрведисти, които познават тънкостите на индийската наука за човешкото здраве. 

Популярни източни медицини по целия свят

Китайската традиционна медицина е широко приложима и в наши дни. Подобна на прилаганата аюрведична медицина, тя също използва холистичния подход при третирането на болестите. Човекът е съвкупност от енергии и затова енергийният баланс определя неговото състояния. 

Приликите с аюрведа са в разнообразието от билки, които се задължителна част от терапиите. 

Според Wikipedia японската система Рейки също спада към основните източни практики. Причината е, че тя отново се фокусира върху енергийния баланс в организма. В основата й е универсалната жизнена енергия, която помага за възстановяване на хармонията у човека.