Честото излагане на малките частици замърсен въздух, които идват главно от движението на превозни средства по пътищата, вероятно е свързано с повишен шанс за развитие на деменция, показва ново научно проучване. Хроничното излагане на мръсен въздух също увеличава риска от инсулт и последващите усложнения, показва друго научно изследване.

Първото изследване – метаанализ, който включва всички международно публикувани проучвания (общо 17) за връзката между замърсяването на въздуха и деменцията – се фокусира върху частици PM2,5 с диаметър по-малък от 2,5 милионни от метъра, които са суспендирани в въздуха и влизат в тялото главно чрез вдишване.

Проучванията включват общо повече от 91 милиона души на възраст над 40 години, от които около 5,5 милиона или 6% са били диагностицирани с деменция с течение на времето.

Изследователите, ръководени от д-р Ехсан Аболхазани от Западния университет на Канада, които направиха съответната публикация в списанието “Неврология” на Американската академия по неврология, заключиха, че рискът от деменция се увеличава с 3% за всеки 1 µg/m3 (един микрограм на кубичен метър въздух) от увеличаване на фините частици в атмосферата.

В по-общ план беше установено, че възрастните хора, които не са развили деменция, са средно по-малко изложени на микрозамърсители.

„Тъй като хората живеят все по-дълго и по-дълго, състояния като деменция са склонни да стават по-чести, така че идентифицирането и разбирането на предотвратимите рискови фактори е от ключово значение за ограничаване на нарастването на деменцията.

Като се има предвид, че доклад на Световната здравна организация показа, че повече от 90% от световното население живее в райони с по-високи от препоръчаните нива на замърсяване на въздуха, констатациите предоставят допълнителни доказателства за засилване на разпоредбите за качеството на въздуха и ускоряване на прехода от изкопаеми горива към възобновяеми енергийни източници”, каза д-р Аболхазани.

„Въпреки че нашият метаанализ не доказва, че замърсяването на въздуха причинява деменция, а само показва връзка между тях, нашата надежда е, че тези открития ще подтикнат хората да предприемат по-активни действия, за да намалят излагането си на замърсяване.

Хората могат, наред с други неща, да използват повече възобновяема енергия, да изберат да живеят в райони с по-ниски нива на замърсяване и да се погрижат за намаляване на замърсяването от колесни превозни средства в жилищните райони“, добави той.

Хроничното излагане на мръсен въздух увеличава риска от инсулт, както и последващите усложнения, показва ново китайско научно изследване.

Изследователи от университета Сун Ятсен, които също публикуваха в списанието Neurology на Американската академия по неврология, анализираха данни за 318 752 души на възраст от 40 до 69 години, живеещи във Великобритания, нито един от които не е имал анамнеза за инсулт в началото на проучването.

За период от 15 години близо 6000 души са получили инсулт, 3000 са имали сърдечносъдови заболявания, а 1000 са починали по различни причини. Проучването свързва здравето на хората с нивата на замърсяване в техния район на пребиваване.

Установено е, че с увеличаването на излагането на мръсен въздух рискът от инсулт се увеличава. За всеки 5 допълнителни µg/m3 (микрограма на кубичен метър въздух) частици PM2,5 на годишна база, рискът от инсулт се увеличава с 24%.