7°C   София
 

Добрата новина за съсловието е, че стойностите на клиничните пътеки ще бъдат увеличени от 5 до 15 процента, казва проф. Асен Балтов, директор на "Пирогов" и преизбран за втори мандат президент на Българската ортопедична и травматологична асоциация. Роден е на 19 септември 1966 г. в София. През 1994 г. завършва МУ- София. 2 г. по-късно започва специализация по ортопедия и травматология в “Пирогов”, където работи до декември 2006 г. До февруари 2013 г. е ординатор в Катедрата по ортопедична травматология и реконструктивна хирургия във ВМА. След това - началник на Първа травматологична клиника в “Пирогов”. Оот февруари 2017 г. е директор на спешната болница. Специалист в областта на оперативно лечение на фрактури и изкълчвания на крайниците и таза; политравма; ендопротезиране на стави – рамо и лакът. Координатор на Експертния съвет по ортопедия и травматология към МЗ. Член е на наши и международни професионални организации. Участвал е в над 100 международни конгреси и срещи. Преди дни беше преизбран за президент на Българската ортопедична и травматологична асоциация.

- Честито преизбиране за президент на Българската ортопедична и травматологична асоциация, проф. Балтов! Каква е равносметката ви дотук и накъде ще я водите?

- Приемам го не само като повод за чест- итене, а и като постоянна отговорност да защитавам правата на ортопед-травматолозите и от друга страна, като координатор на експертния съвет по ортопедия и травматология към здравното министерство да съм гарант за добросъвестното изпълнение на задълженията от страна на колегите в специалността по отношение на правилата на добрата медицинска практика и изискванията на здравната каса за по-сериозен контрол върху целесъобразността на лечението по клинични пътеки.

- Кои са основните точки по тези две направления в дневния ви ред като лице на професионалното сдружение? Има ли конкретна причина за повишен контрол върху работата на ортопед-травматолозите?

- Засега няма повод за съмнение, но напоследък в обществото много болезнено се коментират нередности при използването на клиничните пътеки в някои специалности и ще ми е крайно неприятно да се породи недоверие и към специалисти в нашата гилдия.

Контролът е част от

ангажиментите ни към

пациентите и обществото,

но и за опазването на

авторитета на българския

ортопед-травматолог

Извоювали сме си добро име с много труд и непрекъснато усъвършенстване и не бива да допуснем то да се компрометира.

Казахме си ги тези неща на XIV национален конгрес на Българската ортопедична и травматологична асоциация , за да е ясно от самото начало на новия мандат какви ценности и интереси ще защитава лидерският екип.

- Какво от работата на управителните органи през миналия мандат беше оценено като принос към общността и ще се надгражда и през новия?

- Успяхме да извоюваме благодарение на основателна аргументация обективно остойностяване на някои от най-тежките интервенции в нашата област – ревизионното ендопротезиране и операциите при счупване на таза и при политравми (когато счупванията са не само тежки, а и няколко на брой в различни области на тялото). Очакваме повишаване от 5 до 15% на повечето клинични пътеки - реално на тези, при които има разминаване между съвременните стандарти за лечение и тяхното остойностяване. Вероятно максимумът ще е при подценените като разходи и труд болнични лечения и някои амбулаторни процедури, а по-умереното вдигане – където стойността е близка до оптималната за момента. Това ще осигури по-голяма справедливост за всички, които участват според квалификацията си в лечението и в операционните ортопедични и травматологични екипи. Но предполага тези права да бъдат ежедневно защитавани с качество и ефективност.

- Може ли да дадете примери за клинични пътеки, за които очаквате максималното повишение?

- Вероятно в тази група ще са

непроменяни от над

10 г. остойностявания

за лечение на заболявания и травми, за които навлязоха нови и по-ресурсоемки методи и стандарти.

Справедливостта изисква и някои терапии при счупвания, които бяха драстично намалени с преминаването им към амбулаторно лечение, да бъдат коригирани. Въпреки че част от разходите за болничен престой отпадат, стойността им в момента не покрива основните дейности, които си остават еднакви, независимо че се извършват от ортопед-травматолога в кабинет.

- Лидерският ви мандат ще се свърже ли с добри финансови новини и за пациентите?

- Успяхме да договорим със здравната каса и частичното реимбурсиране на раменни и лакътни стави. Надявам се, че от декември пациентите ще могат да се възползват от поемането на част от цената на имплантите.

В преговори сме и за остойностяване и частично реимбурсиране на импланти при онкозаболявания в ортопедичната област.

Косвено добри новини за пациентите са и

ангажиментите

на ръководството на

асоциацията за подкрепа

на научната дейност, квалификацията на специалистите в областта на ортопедията и травматологията и обучението им.

- Променяте обучението за специалност?

- Не толкова модела, колкото обхвата и концепциите за съвременно лечение в ортопедията и травматологията. Конспектът за изпита за придобиване на специалност не е актуализиран повече от 30 години.

От осъвременяване имат нужда и самите колоквиуми по време на специализирането. Добре подготвеният лекар е капитал не само лично за себе си, той е най-голяма ценност за потенциалните си пациенти.

Част от грижата за пациента е и развиването на научната дейност и даването на възможност на ортопед-травматолози да специализират в най-добрите европейски и световни центрове. На конгреса млади колеги, повечето от тях специализанти от “Пирогов”, изнесоха опит от своите 4-месечни специализации в Швейцария в научния институт в Давос. Съвместната ни работа с изследователския център направи силно впечатление на всички участници. Резултатите от тези изследвания прераснаха в отделна сесия и методите ще навлязат в реалната клинична практика в ортопедията. Като един от пробивите за специалността отчитаме, че младите колеги успяха да публикуват резултати в авторитетни международни медицински списания с висок импакт фактор.

Не само те, много млади ортопеди участват и в международни конгреси, симпозиуми, колоквиуми, практически курсове. Извънредно съм удовлетворен от нагласата на опитните поколения в ортопедията и травматологията да подпомагаме “младежкия национален отбор” да разширява кръгозора и уменията си, за да може след 5-10-15 години България да разчита на него. Това обаче е свързано и с очакването младите колеги да са активни и последователни в стремежа си към нови знания и практически опит.

- Конгресът беше ли посетен от млади лекари?

- Имаше много млади специалисти,

повече от половината

ортопеди бяха

млади и

специализиращи

Но и като цяло конгресът беше многолюден – присъстваха над 600 души. Сред тях за първи път участваха и 60 специалисти по здравни грижи – това е съвременното определение за медицинските сестри, за които бяхме организирали специална сесия за тяхната дейност в ортопедията и травматологията.

Залите бяха постоянно пълни, което говори за желанието за развитие на колегите, да са в крак с новото, да видят и чуят какво е най-иновативното в областта, в която са избрали да работят. За първи път предконгресно организирахме и курс на наши ортопед-травматолози със специалисти от авторитетната международна Кюнчер асоциация, която има 30-годишна история.

- Какво друго се случи за първи път?

- За първи път нашият конгрес беше акредитиран от UEMS - Европейския съюз на медицинските специалисти, международната организация, подобна на Българския лекарски съюз. UEMS оценява дейността с европейски кредити, които са нещо като точки, които придават “добавена стойност” на форума.

- С какви нови методи ще се разширят възможностите за лечение у нас след научните сесии на конгреса?

- Те са много и добрите клиники ги обогатяват непрекъснато. Изнесените изследвания въодушевяват за прилагане на

нови техники например при

счупванията в областта

на бедрената кост,

фрактурите на рамото Колегите вече имат и публикации, което показва, че опитът им се приема добре на световно ниво.

Ако някой поиска, може и в България да ги прилага буквално от утре.

- Какви са предимствата на тези методи?

- Те оптимизират оперативните техники и дават по-голяма сигурност за зарастване на счупванията. В нашата специалност е много динамична подмяната на имплантите с все по-усъвършенствани. Новостите се концентрираха основно в имплантологията, на втори план оставаше биологичността. Вече се мисли много и за

оптимизиране на

биологичните процеси,

как по-бързо да зарастват

счупванията и да е

по-сигурна фиксацията

на костите чрез прилагане на биологични структури.

- Кой е личният ви емоционален приоритет за започващия мандат?

- Работа.

- По-конкретно?

- За мен е много важно младите колеги да разберат и да усетят, че менторите подпомагаме смяната на поколенията, вярваме, че в тях е бъдещето, силата на утрешната медицина в България. На конгреса се усети, че има мощна вълна млади ортопеди и специализанти, които настъпват. Вървят бързо и уверено напред и след време ще са готови да ни сменят. А дай боже, и да надминат учителите си.

С амбициозните млади навлизат и най-новите методи на лечение.

Не е нужно да ходят в чужбина да се реализират, нека учат, нека се усъвършенстват, да специализират, а тук вече има условия да се развиват и да работят по световни стандарти. Този шанс за първи път имаше нашето поколение, сега е важно да го даваме на учениците си. Преди 15 години,

когато въведох за първи

път в България метод

за поставяне на пирон при

счупване на раменната

кост, беше нещо уникално,

никой не вярваше,

че такава операция е възможна. Сега е рутинна практика, няма ортопедична клиника, която не я прави.

В медицината на старта си всеки метод той изглежда изключително труден, за някои - непосилен, а след 5-10 години го смятаме за най-обикновен. Но това не би се случило, ако някой не дръзне да го апробира, да поеме риска да го въведе и да защити в практиката си добрия резултат.

- Като говорим за лечението на счупванията, с чието лечение сте най-известен - как е рамото на председателката на Народното събрание, която оперирахте неотдавна?

- Мисля, че е добре, но не си представяйте, че г-жа Цвета Караянчева всеки ден ходи да се преглежда и мога да съобщя новини от последния час. Започна рехабилитация. Смятам, че до края на месеца ще е възстановена.

- Какви трудности споделиха участниците в конгреса?

- Не мисля, че някой пречи на колегите да работят. Напротив, нашата специалност е една от най-бързо развиващите се и който има желание, може да постигне всичко. Ако има някаква неудовлетвореност, тя може да е от остарялото остойностяване на клиничните пътеки, което се надявам с диалог и добра аргументация да коригираме.

- И няма никакви трудности пред ортопедите?

- Трудности се усещат почти навсякъде от непълни комплекти на медицинските сестри.

- Как се коментират протестите им и исканията за над 950 лв. заплата?

- Различно е според конкретните болници. В “Пирогов” тези нива са постигнати. Имат и добавка по коефициент за всяка година стаж. Освен това са на 7-часов работен ден. Мисля, че няма друга болница на такъв график. Общо и за цялата болница заплатите са най-високите в университетските лечебни заведения.

- Следва ли, че нямате недостиг и няма искания за по-високи заплати?

- Имаме 120 незаети места, но не защото отказвам да назнача хора, а защото няма кандидати. Едно обяснение, което съм чувал, е, че прекалено много се работи в нашата болница. За някои е по-приемливо да вземат 700 лв., но да им е по-спокойно, вместо под високо напрежение - 200-300 лв. повече.

А конкретно за искания за по-високи заплати - стилът на управление на сегашния ръководен екип в “Пирогов” е максимална прозрачност и всички виждат, че сме дали възможния максимум, няма откъде да се осигурят повече средства.

Създадохме обаче справедлива методика за формиране на възнагражденията на всички нива и тези, които работят най-много, са и най-добре заплатените.ОСТАВИ КОМЕНТАР

*       
*

Тревожни сигнали, които получаваме от бъбреците

Особен орган са бъбреците. Милиони хора по света страдат от някакъв проблем с тях, без да го...

Отучете детето да сяда така

Много родители си мислят, че седенето в положение W повишава гъвкавостта на детето им или че поне то...

9 скрити симптома на диабет

Очаква се броят на диабетиците по света да нарасне до 522 милиона души през 2030 г. В България сега...

ПОСЛЕДНО ОТ

“24 часа” и всички останали печатни издания търсете в търговските вериги, молове, бензиностанции и пунктовете за продажба на вестници Веригата “Лафка” от утре - събота, затваря своите обекти. Информацията неофициално бе потвърдена от двама източници. Официално писмо обаче до издателите все още няма. Слухът

Слушайте сърчицето на детето си. И буквално, и преносно.  Бъдете бързи в казването на думата "извинявай", ако усетите, че не сте права. И още по-бърза, когато прощавате.Изтъквайте силните качества на детето си. Прегръщайте детето си силно всеки ден. Учете детето си да ви уважава, като самата вие го уважавате. Казвайте всеки ден думите "обичам те"

Независимо дали вярвате в астрологията или не, ще бъдете изненадани да разберете, че тя може да даде много информация за това каква майка сте според вашия зодиакален знак. Дори тепърва да ви предстои да станете такава и да сте все още в трепетно очакване на своята рожба, може още сега да проверите как ще изглеждате в ролята си на родител

Как да се заредиш с енергия по тибетски

Гонете лошите мисли, бягайте от "трите отрови на ума”, казва Шераб Барма Всеки си има начини да се...

Излекуването с чигонг е бързо и трайно за вярващите в тялото си

През 2012 г. известният китайски майстор Юан Тзе прави малка революция в чигонг, като създава Юан...

Как лекува чигонг

Как лекува чигонг Неувяхващата си слава чигонг безспорно дължи на факта, че упражненията лекуват....

ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

“Професор” Добрев е бил кандидат за вицепрезидент на изборите през 2016 г., води над 300 дела срещу политици, магистрати и бизнесмени, включително и срещу собствената си сестра “К...а скапана, ще ти отрежа главата.” Това изкрещял в съдебната зала Момчил Добрев през ноември, след като чул, че съдия Райна Мартинова отказва да се отведе от дело

Южна Корея стана второто най-голямо огнище на зараза с коронавируса Украйна протестиращи замеряха с камъни автобуси, които превозваха евакуирани от Китай хора, върнати в страната в опит да бъдат предпазени от коронавируса. Въоръжени с метални пръти, недоволните местни преградиха пътя на конвоя към санаториума

Мобилизацията на феновете на “Левски” доведе до изключителни резултати през февруарските дни на криза след проблемите за собственика Васил Божков и компаниите му. Постъпилата сума в сметката на клуба през последните три седмици наближава 1 млн. лв. И ако даренията са благодарение на фенската любов, то всъщност и размерът на реализираните приходи е