Протонната терапия е най-съвременният и най-безвреден метод за лъчелечение. Това казва в интервю за "24 часа" проф. Иглика Михайлова, дм, началник на Клиниката по лъчелечение в Университетската специализирана болница за активно лечение по онкология "Проф. Ив. Черноземски". Проф. Михайлова има придобити специалности по лъчелечение, онкология и здравен мениджмънт. Специализирала е във водещи клиники във Франция и Чешката република. Автор е на над 140 научни публикации и над 120 участия с доклади в научни форуми. Представител е на България в научния проект CraNE (European Network of Comprehensive Cancer Centers). Носител на наградата Дарзалас за принос в българската онкология. Проф. Михайлова е отличена и от БЛС като Лекар на годината 2018 за иновации в медицината. Ето цялото интервю с нея:

- Проф. Михайлова, четири от парламентарно представените партии застанаха на страната на лекари и пациенти и се обявиха за създаване на протонен център, като декларират, че ще работят за финансирането на проекта с национални средства, след като отпадна възможността това да стане с европейско финансиране. От друга страна, това е многогодишна кауза за УСБАЛО. Обяснете, моля, какво е протонна терапия и имате ли възможност да я прилагате във вашата клиника.

- В Европа работят над 30 центъра за протонна терапия в 14 държави. На Балканския полуостров няма протонен център. Очакваме да бъде изграден такъв център у нас с помощта на държавно финансиране въпреки отпадането на средствата по плана за възстановяване и устойчивост. Очакваме също нашият център - Клиниката по лъчелечение в УСБАЛО, да бъде избран за място на инсталиране на протонен център в България. Клиниката по лъчелечение на нашата болница е най-голямата в страната и в нея се провеждат всички видове лъчелечение. Има потенциал и готовност да посрещне и ново предизвикателство – лечение с протони. То не е в сферата на експеримента, а вече е реалност в клиничната практика. Протонното лъчение е биологично по-ефективно от стандартното лъчелечение чрез линейни ускорители. Поради физичните характеристики на лъчението с протонна терапия е възможно да се пазят по-добре здравите тъкани и органи.

До момента българските пациенти, включително българските деца с онкологични заболявания, нямат достъп до лечение с протонна терапия в България и в съседните ни страни.

Поради това много малка част от нуждаещите се пациенти с онкологични заболявания успяват да получат шанс за лечение с този най-съвременен и най-безвреден метод за лъчелечение.

- Кои пациенти се нуждаят най-много от протонна терапия?

- Много пациенти могат да се възползват от лечението.

От протонна терапия се нуждаят деца с висока вероятност за излекуване на първичния тумор във всички органи и системи. Също и деца и възрастни, при които туморът е в непосредствена близост до жизненоважни органи - главен мозък, очи, мозъчен ствол, гръбначен мозък, бял дроб, сърце, черен дроб, черва, бъбреци и др. Терапията може да помогне и на деца и възрастни с доброкачествени тумори. Както и на болни с останал тумор след проведено конвенционално лъчелечение с фотони или рецидивен тумор след лъчелечение, подходящи за повторно облъчване в същата или близка област, при които оперативното или лекарственото лечение не биха осигурили излекуване.

Екипът на нашата Клиника по лъчелечение има потенциал и човешки ресурс да започне въвеждането на този вид терапия в България. Надяваме се с политическа воля и желание този протонен център да стане реалност.

- А достъпни ли са всички останали съвременни видове лъчелечение в Онкологията, както наричаме по навик и с респект УСБАЛО? В залата с апарата за хеликална томотерапия проф. Михайлова обяснява, че той е уникална машина и в България с него разполога единствено Клиниката по лъчелечение към Унивеситетската болница за активно лечение по онкология в София.

В залата с апарата за хеликална томотерапия проф. Михайлова обяснява, че той е уникална машина и в България с него разполога единствено Клиниката по лъчелечение към Унивеситетската болница за активно лечение по онкология в София.

- В клиниката ни се извършват всички видове лъчелечение - както външно (перкутанно) облъчване, така и вътрешно (брахитерапия). Провеждат се радиохирургия и целотелесно облъчване. Прилагат се най-разнообразни техники и методики за облъчване. При нас се лекуват всички видове онкологични заболявания, както и някои неонкологични – менингиоми, съдови малформации и др.

Клиниката разполага с три апарата за външно облъчване, с уредба за провеждане на брахитерапия, като се провежда и метаболитна брахитерапия, която е подходяща при болни с карцином на щитовидната жлеза и с костни метастази.

Разполагаме и с модерна апаратура, като апаратът за хеликална томотерапия е уникална машина и той е единствен в страната.

- Какво е специфичното за този апарат и какви са неговите предимства?

- Апаратът представлява хибрид – компютърен томограф с линеен ускорител.

Масата за облъчване се придвижва в отвора на апарата и апаратът се върти около пациента. Така се осъществява облъчването по дължината на тялото.

На този модерен апарат се постига още по-прецизно облъчване на тумора и още по-добро щадене на околните здрави тъкани и органи. Позволява облъчване на цялото тяло преди провеждане на костномозъчни трансплантации.

В болницата ни се провежда комплексно лечение на онкологичните заболявания по международни и европейски протоколи. Смея да твърдя, че лъчелечението в нашата болница е на европейско и световно ниво.

Клиниката е и база за обучение на специализанти по специалността “Лъчелечение” и “Медицинска физика”.

- Следваме ли европейските тенденции в заболяемостта от рак?

- За съжаление, заболяемостта от онкологични заболявания се увеличава непрекъснато в последните години. По данни на Globocan 2020 – Глобалната обсерватория за рака, платформа, представяща световните статистически данни за рака, при жените на първо място е карциномът на млечната жлеза, следван от колоректалния карцином и карциномът на маточната шийка.

При мъжете на първо място са белодробният карцином и простатният карцином – те сътавляват около 1/3 от всички злокачествени тумори при мъжете.

Това ни кара като онколози да бъдем още по-бдителни и внимателни при поява на ранни симптоми от страна на пациентите.

- Как отговаряте на най-често задаваните пациентски въпроси във връзка с лъчетерапията - боли ли, какви са страничните ефекти, кога се вижда резултатът, застрашавам ли близките си, колко ефективно е лъчелечението за обезболяване?

- Лъчелечението не е болезнена процедура.

Както всяка терапия има странични ефекти, които зависят от това коя анатомична област се облъчва. Лекарите лъчетерапевти обясняваме на нашите пациенти какви реакции може да се появят в хода на облъчването и как те да бъдат профилактирани.

Болните трябва да знаят, че след проведено облъчване те не са опасни за околните включително и за техните близки.

И да, една от целите на лъчелечението е постигане и на обезболяващ ефект и това често се прилага в нашата практика – при болни с костни разсейки.

- Специалността ви е много технологично обвързана, как новостите променят методите на диагностика, лечение и проследяване на пациентите?

- Лъчелечението е една от най-бързо равиващите се медицински специалности.

Освен новите технологии, които се развиват с бурни темпове, в лъчелечението все по-често се прилагат схеми с едновременна химиотерапия и таргетна терапия.

Това са така наречените комбинирани режими за още по-добра ефективност при лечението на онкологичните заболявания.

Имунотерапията е една от най-иновативните терапии в онкологията, която цели да повлияе имунния отговор на организма и по този начин той да се справи с раковите клетки.

При някои онкологични локализации в ход са клинични изпитвания за прилагане на лъчелечение и имунотерапия.

В лъчелечението се налага все по-често използването на изкуствен интелект - това включва използване на програми за автоматично планиране на лъчелечението, автоматично контуриране, програми за осигуряване на качеството на лъчелечението.

Използват се програми за взимане дори на клинично решение - какво да правим при конкретния пациент, въз основа на голяма база натрупани компютърни данни и т.н.

- Проектът за комплексна профилактика и лечение на рака на гърдата с възможност за онлайн онкокомисия, в който участвате, е едновременно чудесна инициатива и косвен знак за незадоволена медицинска нужда – какво пречи това да се случва във всяка специализирана онкоболница?

- Апликацията е разработена по идея на хирурга и началник на Отделението по хирургия на гърдата и реконструктивна хирургия в УСБАЛО - д-р Ваня Митова. Иновацията представлява мобилно приложение, което е многофункционално. То има три модула – за здрави жени, за вече диагностицирани с рак на гърдата пациентки и за лекари. Приложението включва и онлайн комисия, която е специализирана за рак на гърдата. Пациентка, която желае допълнително мнение, лекува се в неспециализирано онкологично заведение или живее в малко населено място, може да направи консултация. Самата комисия се състои от мултидисциплинарен екип от специалисти - онколог, лъчетерапевт, химиотерапевт, хирург, рентгенолог и нуклеарен медик.

Конкретният кратък отговор на въпроса е: не, това не е незадоволена медицинска нужда, а допълнение към съществуващите и работещи в специализираните болници онкологични комисии.

Използвам случая, тъй като разговаряме само месец преди коледните и новогодишни празници, да пожелая на всички да бъдат здрави, да се радват на живота, да имат повече време за себе си и хората, които обичат. Нека да не забравят да ходят на профилактични прегледи, да спортуват и да се грижат за себе си.