Възползват се служители, които не желаят да ползват или вече са използвали напълно полагащите им се годишни отпуски

Мними болни са се опитали да ползват дълъг болничен лист, за да заминат на работа в чужбина. Такива опити за измами са хванали служителите на Националния осигурителен институт в Кюстендил.

Практиката в Кюстендил показва, че до неправомерно издаване на болничен лист прибягват служители, които не желаят да ползват или вече са използвали напълно полагащите им се годишни отпуски. Този вид измама се ползва още за ходене на почивки, за сезонна работа, включително в лично стопанство - като бране на череши, и дори за възпрепятстване на предстоящо освобождаване от работа, разказват в бюлетина експертите от Кюстендил. Има случаи на хора, които са си намерили друга работа, но искат да се уверят, че тя е подходяща за тях, и в период на опознаване представят болничен при настоящия си работодател.

“Със съдействието на осигурителите и техните счетоводители работниците ползват болнични при производствен престой, при финансови затруднения, както и с цел трупане на осигурителни периоди, за да се придобие право на друго обезщетение от фондовете на ДОО - за безработица или пенсия”, пишат още експертите.

За първите шест месеца на 2021 г. в бюрото на НОИ - Кюстендил, са приети и обработени 20 910 болнични листа. За същия период са предложени за проверка или обжалване 10 438 от тях. Отменените са 170 за 2358 дни. Изплатената сума за парични обезщетения и помощи от ДОО е в размер на 7 939 149 лв., а възстановените обезщетения са 55 989 лв.

За същия период регистрираните безработни, които са подали заявление за отпускане на парични обезщетения за безработица в НОИ - Кюстендил, са 1607. Направените проверки са 53, при 43-ма души е установено неоснователно отпуснато обезщетение.

През 2021 г. са подадени 4 сигнала към прокуратурата за фалшиви документи за пенсия, миналата година са били с един по-малко, а през 2019 г. са 11.

През тази година служителите хванали и кандидат-пенсионер, който опитал да измами със стаж. Той представил трудова книжка от дружество, регистрирано 2 години и 4 месеца след посочения стаж. Положен е и печат, че осигурителният стаж е равен на зачетения трудов - до декември 1999 г. “Дребната документална подробност, която спъва опита за измама, е, че подобни вписвания се правят едва от началото на 2003 г.”, обясняват експертите.

Друг кандидат за пенсия пък представя формуляр УП-3 за доказване на осигурителен стаж, издаден от софийски осигурител за периода 1 януари 1995 г. – 31 декември 1997 г. “Проверката на достоверността показва не само че липсват подобни данни в регистъра на осигурените лица, където от 1997 г. се попълват всички осигурителни данни, но и самият документ е антидатиран - данните са попълнени на бланка, утвърдена чак през 2006 г.”, разказват още от бюрото.