Със заповед на проф. Силва Андонова, директор на УМБАЛ ,,Света Марина“, е преустановен плановият прием и планова оперативна дейност предвид увеличението на броя на хоспитализираните пациенти, съобщават от РЗИ.

Изключение са дейностите, свързани с трансплантация на органи, тъкани и клетки, диагностиката и лечението на пациенти с онкологични заболявания и онкохематологични заболявания, дейности по рехабилитация и психиатрична помощ.

Забраняват се посещенията на външни лица и свиждания в лечебното заведение, с изключение на свижданията при пациенти в терминален стадий.