В гръцкия град Трикала пилотно започват доставки на лекарства с дронове, съобщи АНА-МПА.

Починът е европейския проект "ХАРМОНИЯ" за транспорт на лекарства от кооператива на фармацевтите в Трикала към аптеки. Съдейства Службата за гражданско въздухоплаване с подкрепа и от Европейската инвестиционна банка.

С дронове ще се извършват доставки по спешност и на граждани, които имат ограничен достъп до аптеки.

Пилотният проект е за два. Първият полет ще бъде на 21 септември по време на Европейската седмица на мобилността. Той ще бъде от склада на кооператива в Трикала до аптекаря в село Лептокария.