Неуспешни връзки и живот в самота не се отразяват по същия начин на жените

Развeдените мъже, които живеят сами 7 и повече години, са по-застрашени от ранна смърт, инфаркти, инсулти и деменция. Учените го обясняват със специфичен биологичен отговор на стреса, който води до втвърдяване на артериите. Загубата на еластичност и натрупването на плака по стените на кръвносните съдове са водещата причина за поддържане на високо кръвно. То пък е улесняващ фактор за възникване на тежки сърдечносъдови инциденти, включително с фатален край. Докато при жени, които са преживели множество сривове в отношенията или са прекарали дълго време без партньор, маркерите за възпаление остават в норма. Личният опит на някого може да не се вписва в описаната рамка, но изводът е от датско проучване, публикувано в “Джърнъл ъв епидемиолъджи енд къмюнити хелт”.

Екипът е имал за цел да провери какво е

влиянието на

разпадането

на връзките

и самотният живот върху незабележимите без изследване клетъчни възпаления и дали има разлики в зависимост от пола или образованието.

В проекта са анализирани здравни данни от Копенхагенската биобанка за над 4800 души и информация от регистрите за разпадане на партньорствата. В кръвните им проби са измерени възпалителните показатели интерлевкин 6 и високочувствителен С-реактивен протеин. (Повечето хора са виждали съкращението за този маркер - CRP, в кръвните си изследвания при заболяване.) Тези показатели стандартно се тестват при всяко съмнение за инфекции.

За по-голяма убедителност на заключенията при анализите са взети под внимание разликите във възрастта, образователното ниво, наднорменото тегло, хроничните заболявания, както и дали по време на изследването хората са пиели лекарства за някаква инфекция.

При мъжете на средна възраст е установена

зависимост

между

по-високите нива

на маркерите

за възпаление

и “късането” на

партньорствата

и/или броя на годините в самота. Тези, които живеят сами 7 или повече години и са прекратили поне две от връзките си, имат по-високи нива на възпаление в тялото.

Не е открита такава асоциация за жените на съпоставима възраст. Възможно обяснение на базата на психологически и социологически проучвания е, че жените на средна възраст обикновено имат повече близки приятели. Това е доказан фактор за търсене и получаване на по-голяма емоционална подкрепа. Проявите на добронамереност и разбиране и дори само готовността да те изслушат в труден момент

предотвратяват

токсичното

въздействие

на стреса

не само върху психиката, но и върху физическото състояние.

Освен това жените са по-склонни да се грижат за здравето си и като цяло са по-изпълнителни към съветите за балансирано хранене, при оплаквания по-често ходят на лекар и на профилактични прегледи. Освен това в съжителство подтикват към по-полезни навици партньора си.

Докато разведените мъже са имали

17% по-високи

стойности на

двата химикала,

които показват

възпаление,

в сравнение с тези, които са били в постоянна връзка.

Обяснява се с данните, че мъжете, които живеят сами, може да не се грижат достатъчно за себе си и при медицински проблеми се консултират с лекар “в краен случай”.

Допълващ аргумент е, че за мъжете статистически доказано е по-вероятно да се разтоварват от стреса с алкохол, цигари и други вредни навици. Докато жените “интернализират” чувствата си, което води до потенциално по-малко вредни ефекти.

Извън всички проучвания в тази посока говори поговорка от лекарския фолклор. Тя присъства под различна форма в наблюденията на лекарите по целия свят.

Ако жена

води мъж,

син или баща

на прегледа,

ще го бъде

Зад анектода стои вярното емпирично наблюдение на медиците, че жените активно участват в поддържането на по-здравословни условия в домакинството и подтикват половинката си да спазват лекарските предписанията.

По някакъв начин това вероятно е житейското обяснение на заключенията от датското изследване.

Резултатите предполагат също така силна връзка между годините, прекарани от мъжете на средна възраст в самота. Отчита се и правопропорционална зависимост между поддържането на възпаление в тялото на мъжете и броя на разтрогнатите им връзки. Много “разводи” - високи нива на възпалителните маркери интерлевкин 6 и С-реактивен протеин - клетъчни възпаления. Стойностите били по-ниски от тези при сериозни заболявания, но експертите смятат, че дори слабите възпаления повишават риска от лоши диагнози и смърт, когато са превърнати в хронично състояние.

Проучването включва и 83-ма души, които са овдовели. При тях въздействието от живота в самота има подобен ефект и води до високи стойности на възпалителните вещества.

Любопитно е, че неблагоприятните заключенията остават в сила за всички мъже в самота независимо от образователната им степен.

Когато са проследявали показателите, изследователите са ги сравнявали с данните за мъже, които 26 години са били женени или са имали само една връзка през целия период.