6°C   София
 

В Европа терапията след инсулт е от 20 дни до 4 месеца. У нас касата плаща 2 пъти годишно за 7 дни, казва шефката на пловдивската Клиника по физикална и рехабилитационна терапия

- Проф. Илиева, при какви заболявания помагат физиотерапията и рехабилитацията?

- При всякакви - ортопедични, неврологични, ревматологични, сърдечносъдови, онкологични, детски, травматични увреждания и др. Реално всички заболявания подлежат и имат необходимост от рехабилитация. Специалността ни е всеобхватна и има важна роля както в профилактиката, така и в ранния етап и продължителното и поддържащо лечение.

- Какви са ефектите?

- Те се доказват ежедневно. Според различни наши и международни проучвания рехабилитацията ускорява функционалното възстановяване – на отделен орган, система и на човека като цяло, и колкото по-рано започне, толкова е по-ефективна. Тя предотвратява усложнения и тежки увреждания, забавя прогресирането на заболяването, облекчава симптомите и спомага за по-бързо връщане на пациента към нормална активност. За хората с трайни увреждания създава възможност за водене на пълноценен живот.

Физикалното лечение и рехабилитацията имат и икономически измерима ефективност, защото средствата, вложени в тях, се възстановяват многократно след това. Например комплексното физикално лечение на болката намалява ползването на болнични с 42 дни в рамките на година на пациент, а рехабилитацията на опорно-двигателния апарат постига до 64% икономии на медицинските разходи.

При инсулт, черепни и гръбначни травми, множествена склероза рехабилитацията е от съществено значение за възстановяването на пациента. Последни наши справки обаче показват, че е малък процентът на тези, които получават пълноценна рехабилитация изписването, а те имат нужда от нея.

- Какво развитие бележат терапевтичните методи?

- Нови технологии навлизат постоянно в практиката. Такива са ударно-вълновата терапия, интензивна лазертерапия, магнитно поле и роботизирана рехабилитация. Те разширяват арсенала от средства, с които помагаме, но са нужни подготвени специалисти. Рехабилитацията е екипна дейност. Тя не може да се осъществява от отделни специалисти. Работим в екип, ръководен от лекар специалист. Той оценява тежестта на основното и придружаващите заболявания и съобразно това съставя рехабилитационна програма, която включва различни средства и методи – лечение чрез движение (кинезитерапия), електролечение, лазертерапия, ултразвукова терапия и др. Програмата се изпълнява от рехабилитатори, кинезитерапевти, ерготерапевти, ортезисти, логопеди, психолози. Работим и с невролози, ортопеди, педиатри, кардиолози, хирурзи и др.

- Стотици хора с шипове и болки се лекуват успешно с ударно-вълновата терапия, която въведохте вие. Разкажете за този метод.

- Ударно-вълновата терапия се въвежда първо за разбиване на камъни в бъбреците. Към края на 90-те г. започва да се проучва ефектът ѝ при заболявания на опорно-двигателния апарат, като първи са ортопедите д-р Михайлов и д-р Вълчанов от ВМА, а по-късно и д-р Райков, което е голяма гордост за нас като българи. През 2008 г. я въведохме в болницата “Свети Георги” в Пловдив.

Тя използва интензивни краткотрайни механични вълни от звуковия диапазон. Има доказано добър ефект за лечение на т. нар. заболявания от пренапрежение - периартрит на раменна става, епикондилити (заболяване в областта на лакътя), ентезопатии (увреждане на местата, където сухожилията и връзките се залавят за костите), шип на петата, плантарен фасциит, миофасциален синдром и др. Други области са: при патология на костите - несрастване или забавено срастване на фрактури, остеонекроза и при трудно заздравяващи рани.

Проучихме приложението на ударно-вълновата терапия при артроза на колянната става (гонартроза), като сравнихме ефекта ѝ с този на конвенционална рехабилитация. Установихме много добро повлияване на болката и възстановяване на функцията, а резултатите се задържат три месеца. Ударно-вълновата терапия се прилага един път седмично, като се препоръчват поне 5 процедури.

В нашата клиника бе написана и дисертация, доказваща ефекта на ударно-вълновата терапия за намаляване на спастично повишения мускулен тонус при деца с церебрална парализа.

- Как тя успява да постигне тези ефекти?

- Правени са проучвания, които установяват промени в организма, включително на клетъчно и на биохимично ниво. Повишава се синтезът на азотен окис, стимулират се неоангиогенезата и диференциацията на стволови клетки, освобождават се растежни фактори, модулира се възпалителният процес. Всичко това подпомага възстановяването на увредените структури.

Проучванията на ударно-вълновата терапия продължават. Председателствам Научния комитет по ударно-вълнова терапия към Европейското дружество по физикална и рехабилитационна медицина и нашата задача е да създадем научни мрежи за колаборация. Провеждаме и онлайн курсове, а практическо обучение - по време на европейските конгреси по физикална и рехабилитационна медицина.

- Какво е приложението на лазертерапията?

- Има много добър ефект най-вече за редуциране на болката, стимулиране на трофиката и повлияване на възпалението. Още на втора, трета процедура настъпва промяна, особено при болки в кръста.

Тя стимулира биосинтетичните и биоенергетичните процеси. Препоръчва се при заболявания от пренапрежение, болки в кръста, дегенеративни ставни заболявания, при патология на периферната нервна система и др.

- Висш пилотаж ли е роботизираната рехабилитация?

- Тя навлезе в практиката ни преди 10 г. Насочена е към възстановяване на походката или обучение в ходене, както и към подобряване функцията на горен крайник. Прилага се при деца с церебрална парализа, след инсулти, черепни и гръбначни травми.

Стимулира невропластичността чрез многократно повторение и улеснява дадено движение. Увеличава и мотивацията на пациентите чрез виртуалната реалност. Те са поставени в по-реалистична обстановка - например, че се разхождат. Това се прожектира на екран пред тях. Те проследяват как и в каква степен правят дадено движение и се мотивират да го изпълнят максимално добре.

По същия начин може да им се възложи и задача да преместят даден предмет от точка А до точка Б, пак във виртуалната реалност. Този тип апарати са много полезни за децата, защото те се нуждаят от ежедневна рехабилитация, а конвенционалната ги отегчава по-бързо. Благодарение на “Българската Коледа”, клиниката ни, както и в още няколко болници, вече разполагаме с роботизирани устройства за обучение в ходене и трениране на горен крайник за деца с неврологични увреждания.

Устройствата са различни в зависимост от нуждите на пациента. Някои само поддържат горния крайник за по-лесно извършване на движенията, елиминирайки гравитацията. Други позволяват да се тренира движение в определена област - лакът, рамо, китка или пръсти. Има и апарати, които не само елиминират тежестта на крайника, но довършват движението вместо пациента, ако той не може. Нуждата от подпомагане се определя от сензори.

Роботизираните апарати за обучение в ходене са на подобен принцип. Те се състоят от система за поддържане на тежестта на тялото и устройства, в които са фиксирани долните части на краката или целите крайници, така че да се стимулират движенията, свързани с ходенето.

- Съкращава ли тази рехабилитация времето за възстановяване?

- Да, и и улеснява рехабилитатора. Но не може да се абсолютизира ролята на новите технологии. Необходими са подготвени специалисти, както и съчетаване на роботизираната рехабилитация с конвенционалната. Цената на роботизираните устройства е много голяма, както и разходите за поддръжка, което налага и по-адекватно остойностяване на клиничните пътеки, при които се прилага.

- Достатъчно осигурени ли са рехабилитациите и физиотерапиите у нас?

- За съжаление не, което ограничава възможностите да помогнем на пациентите. Работим в тази насока и се надяваме на разбиране от НЗОК. Стремим се да въведем европейските стандарти и правила за добра практика. Във всички европейски държави болничната рехабилитация след инсулт е от 20-30 дни до 3-4 месеца, а при гръбначни травми – от 3 до 9 месеца. Тук НЗОК плаща два пъти годишно по 7 дни.

- Болни, чаакащи бял дроб, споделиха, че не им се осигурява необходимата рехабилитация. Защо и какво представлява тя?

- Няма клинична пътека за рехабилитация на пациенти с белодробни заболявания. Бяхме подготвили и представили предложение за включването ѝ при преговорите с НЗОК преди няколко години, но то не беше прието. Тези пациенти се рехабилитират докато пролежават в болница, от мобилен екип. При децата с муковисцидоза от самото начало започва специфична рехабилитация, насочена към очистване на дихателните пътища от секрети. Трябва наистина да се осигурят по-добри условия, а липсата на пътека ограничава възможностите за рехабилитация.

- През септември България ще бъде домакин на европейски форум за физикалната и рехабилитационна медицина. Разкажете за него.

- В началото на септември в Пловдив ще се проведе Общо събрание на Европейското научно дружество по физикална и рехабилитационна медицина и Европейската секция и борд по физикална и рехабилитационна медицина към Съюза на европейските медицински специалисти - трите структури на европейско ниво, които обсъждат правилата за добра медицинска практика, новостите в нашата специалност, ролята на специалиста, доказателствата за ефекта от физикалните и рехабилитационни методи при различни заболявания. Изработваме консенуси с препоръки. Работим за подобряване на организацията и обезпечаване на рехабилитационна грижа за нуждаещите се. Всички тези теми ще бъдат обсъдени на форума.

Нашата Асоциация по физикална медицина и рехабилитация е активен член на тези европейски структури. Имам честта да съм делегат към тези структури повече от 10 г., в момента съм секретар на Комитета по професионална практика.

България за първи път е домакин на подобно събитие и това е голямо признание.ОСТАВИ КОМЕНТАР

*       
*

Тревожни сигнали, които получаваме от бъбреците

Особен орган са бъбреците. Милиони хора по света страдат от някакъв проблем с тях, без да го...

Отучете детето да сяда така

Много родители си мислят, че седенето в положение W повишава гъвкавостта на детето им или че поне то...

9 скрити симптома на диабет

Очаква се броят на диабетиците по света да нарасне до 522 милиона души през 2030 г. В България сега...

ПОСЛЕДНО ОТ

Бившата тенисистка Анна Курникова и певецът Енрике Иглесиас отново ще стават родители. Бившата тенисистка е бременна за втори път. Рускинята и латиноидолът очакват своето трето дете през март. Новината бе потвърдена от приятели на звездната двойка по тв канала "Телемундо". За бременността на Анна се заговори през декември

Жените, които за пръв път ще стават майки, могат да намалят риска от преждевременно раждане чрез приемане на малки дози аспирин, сочат резултатите от изследване, цитирани от ЮПИ. Експерти от американския Национален институт за детско здраве и човешко развитие "Юнис Кенеди Шрайвър" установиха, че малките дози аспирин

Да бъдеш майка е истинско приключение. Никой обаче не може да ви подготви напълно за това чувство, докато не го изпитате сама. Ето 23 откровения от жени, които са майки от съвсем скоро. 1. Ще чуете десетки страшни истории за липсата на сън, докато не започнете да го изпитвате на гърба си. 2. Ще искате да изгорите дрехите

Излекуването с чигонг е бързо и трайно за вярващите в тялото си

През 2012 г. известният китайски майстор Юан Тзе прави малка революция в чигонг, като създава Юан...

Как лекува чигонг

Как лекува чигонг Неувяхващата си слава чигонг безспорно дължи на факта, че упражненията лекуват....

Чигонг настига йога по популярност в света

Днес е Световният ден на китайската лечебна практика, обявен от СЗО Преди 20-30 години малцина по...

ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Продължаваме да разчитаме основно на вносни суровини, българските стигат едва за консумация в прясно състояние, казва председателят на Асоциацията на месопреработвателите в България Средната консумация на месо на човек годишно у нас е 34,3 килограма Млечните крави намаляват, увеличава се броят на тази

Часове след посещението на мистериозен тип в паркинга на “Емко” бизнесменът колабира Кола излиза от гаража на офис сграда, където е седалището на фирмата “Емко”, собственост на оръжейния търговец Емилиян Гебрев. Веднага след нея в гаража се шмугва мъж с шапка тип високо бомбе Носи тъмни ръкавици. Вади от вътрешния джоб на якето си нещо като

Пистолет с два пълнителя намерени в дрехите му, работи се по версия, че е искал да стреля по агентите в сградата Бил самотник, националист и участвал в Луковмарш, извикали го по проверката на движението БНС, което го организира Емил Крумов, който се простреля в сградата на ДАНС е бил отчаян от живота, живеел сам, а преди 10 г