В Европа терапията след инсулт е от 20 дни до 4 месеца. У нас касата плаща 2 пъти годишно за 7 дни, казва шефката на пловдивската Клиника по физикална и рехабилитационна терапия

- Проф. Илиева, при какви заболявания помагат физиотерапията и рехабилитацията?

- При всякакви - ортопедични, неврологични, ревматологични, сърдечносъдови, онкологични, детски, травматични увреждания и др. Реално всички заболявания подлежат и имат необходимост от рехабилитация. Специалността ни е всеобхватна и има важна роля както в профилактиката, така и в ранния етап и продължителното и поддържащо лечение.

- Какви са ефектите?

- Те се доказват ежедневно. Според различни наши и международни проучвания рехабилитацията ускорява функционалното възстановяване – на отделен орган, система и на човека като цяло, и колкото по-рано започне, толкова е по-ефективна. Тя предотвратява усложнения и тежки увреждания, забавя прогресирането на заболяването, облекчава симптомите и спомага за по-бързо връщане на пациента към нормална активност. За хората с трайни увреждания създава възможност за водене на пълноценен живот.

Физикалното лечение и рехабилитацията имат и икономически измерима ефективност, защото средствата, вложени в тях, се възстановяват многократно след това. Например комплексното физикално лечение на болката намалява ползването на болнични с 42 дни в рамките на година на пациент, а рехабилитацията на опорно-двигателния апарат постига до 64% икономии на медицинските разходи.

При инсулт, черепни и гръбначни травми, множествена склероза рехабилитацията е от съществено значение за възстановяването на пациента. Последни наши справки обаче показват, че е малък процентът на тези, които получават пълноценна рехабилитация изписването, а те имат нужда от нея.

- Какво развитие бележат терапевтичните методи?

- Нови технологии навлизат постоянно в практиката. Такива са ударно-вълновата терапия, интензивна лазертерапия, магнитно поле и роботизирана рехабилитация. Те разширяват арсенала от средства, с които помагаме, но са нужни подготвени специалисти. Рехабилитацията е екипна дейност. Тя не може да се осъществява от отделни специалисти. Работим в екип, ръководен от лекар специалист. Той оценява тежестта на основното и придружаващите заболявания и съобразно това съставя рехабилитационна програма, която включва различни средства и методи – лечение чрез движение (кинезитерапия), електролечение, лазертерапия, ултразвукова терапия и др. Програмата се изпълнява от рехабилитатори, кинезитерапевти, ерготерапевти, ортезисти, логопеди, психолози. Работим и с невролози, ортопеди, педиатри, кардиолози, хирурзи и др.

- Стотици хора с шипове и болки се лекуват успешно с ударно-вълновата терапия, която въведохте вие. Разкажете за този метод.

- Ударно-вълновата терапия се въвежда първо за разбиване на камъни в бъбреците. Към края на 90-те г. започва да се проучва ефектът ѝ при заболявания на опорно-двигателния апарат, като първи са ортопедите д-р Михайлов и д-р Вълчанов от ВМА, а по-късно и д-р Райков, което е голяма гордост за нас като българи. През 2008 г. я въведохме в болницата “Свети Георги” в Пловдив.

Тя използва интензивни краткотрайни механични вълни от звуковия диапазон. Има доказано добър ефект за лечение на т. нар. заболявания от пренапрежение - периартрит на раменна става, епикондилити (заболяване в областта на лакътя), ентезопатии (увреждане на местата, където сухожилията и връзките се залавят за костите), шип на петата, плантарен фасциит, миофасциален синдром и др. Други области са: при патология на костите - несрастване или забавено срастване на фрактури, остеонекроза и при трудно заздравяващи рани.

Проучихме приложението на ударно-вълновата терапия при артроза на колянната става (гонартроза), като сравнихме ефекта ѝ с този на конвенционална рехабилитация. Установихме много добро повлияване на болката и възстановяване на функцията, а резултатите се задържат три месеца. Ударно-вълновата терапия се прилага един път седмично, като се препоръчват поне 5 процедури.

В нашата клиника бе написана и дисертация, доказваща ефекта на ударно-вълновата терапия за намаляване на спастично повишения мускулен тонус при деца с церебрална парализа.

- Как тя успява да постигне тези ефекти?

- Правени са проучвания, които установяват промени в организма, включително на клетъчно и на биохимично ниво. Повишава се синтезът на азотен окис, стимулират се неоангиогенезата и диференциацията на стволови клетки, освобождават се растежни фактори, модулира се възпалителният процес. Всичко това подпомага възстановяването на увредените структури.

Проучванията на ударно-вълновата терапия продължават. Председателствам Научния комитет по ударно-вълнова терапия към Европейското дружество по физикална и рехабилитационна медицина и нашата задача е да създадем научни мрежи за колаборация. Провеждаме и онлайн курсове, а практическо обучение - по време на европейските конгреси по физикална и рехабилитационна медицина.

- Какво е приложението на лазертерапията?

- Има много добър ефект най-вече за редуциране на болката, стимулиране на трофиката и повлияване на възпалението. Още на втора, трета процедура настъпва промяна, особено при болки в кръста.

Тя стимулира биосинтетичните и биоенергетичните процеси. Препоръчва се при заболявания от пренапрежение, болки в кръста, дегенеративни ставни заболявания, при патология на периферната нервна система и др.

- Висш пилотаж ли е роботизираната рехабилитация?

- Тя навлезе в практиката ни преди 10 г. Насочена е към възстановяване на походката или обучение в ходене, както и към подобряване функцията на горен крайник. Прилага се при деца с церебрална парализа, след инсулти, черепни и гръбначни травми.

Стимулира невропластичността чрез многократно повторение и улеснява дадено движение. Увеличава и мотивацията на пациентите чрез виртуалната реалност. Те са поставени в по-реалистична обстановка - например, че се разхождат. Това се прожектира на екран пред тях. Те проследяват как и в каква степен правят дадено движение и се мотивират да го изпълнят максимално добре.

По същия начин може да им се възложи и задача да преместят даден предмет от точка А до точка Б, пак във виртуалната реалност. Този тип апарати са много полезни за децата, защото те се нуждаят от ежедневна рехабилитация, а конвенционалната ги отегчава по-бързо. Благодарение на “Българската Коледа”, клиниката ни, както и в още няколко болници, вече разполагаме с роботизирани устройства за обучение в ходене и трениране на горен крайник за деца с неврологични увреждания.

Устройствата са различни в зависимост от нуждите на пациента. Някои само поддържат горния крайник за по-лесно извършване на движенията, елиминирайки гравитацията. Други позволяват да се тренира движение в определена област - лакът, рамо, китка или пръсти. Има и апарати, които не само елиминират тежестта на крайника, но довършват движението вместо пациента, ако той не може. Нуждата от подпомагане се определя от сензори.

Роботизираните апарати за обучение в ходене са на подобен принцип. Те се състоят от система за поддържане на тежестта на тялото и устройства, в които са фиксирани долните части на краката или целите крайници, така че да се стимулират движенията, свързани с ходенето.

- Съкращава ли тази рехабилитация времето за възстановяване?

- Да, и и улеснява рехабилитатора. Но не може да се абсолютизира ролята на новите технологии. Необходими са подготвени специалисти, както и съчетаване на роботизираната рехабилитация с конвенционалната. Цената на роботизираните устройства е много голяма, както и разходите за поддръжка, което налага и по-адекватно остойностяване на клиничните пътеки, при които се прилага.

- Достатъчно осигурени ли са рехабилитациите и физиотерапиите у нас?

- За съжаление не, което ограничава възможностите да помогнем на пациентите. Работим в тази насока и се надяваме на разбиране от НЗОК. Стремим се да въведем европейските стандарти и правила за добра практика. Във всички европейски държави болничната рехабилитация след инсулт е от 20-30 дни до 3-4 месеца, а при гръбначни травми – от 3 до 9 месеца. Тук НЗОК плаща два пъти годишно по 7 дни.

- Болни, чаакащи бял дроб, споделиха, че не им се осигурява необходимата рехабилитация. Защо и какво представлява тя?

- Няма клинична пътека за рехабилитация на пациенти с белодробни заболявания. Бяхме подготвили и представили предложение за включването ѝ при преговорите с НЗОК преди няколко години, но то не беше прието. Тези пациенти се рехабилитират докато пролежават в болница, от мобилен екип. При децата с муковисцидоза от самото начало започва специфична рехабилитация, насочена към очистване на дихателните пътища от секрети. Трябва наистина да се осигурят по-добри условия, а липсата на пътека ограничава възможностите за рехабилитация.

- През септември България ще бъде домакин на европейски форум за физикалната и рехабилитационна медицина. Разкажете за него.

- В началото на септември в Пловдив ще се проведе Общо събрание на Европейското научно дружество по физикална и рехабилитационна медицина и Европейската секция и борд по физикална и рехабилитационна медицина към Съюза на европейските медицински специалисти - трите структури на европейско ниво, които обсъждат правилата за добра медицинска практика, новостите в нашата специалност, ролята на специалиста, доказателствата за ефекта от физикалните и рехабилитационни методи при различни заболявания. Изработваме консенуси с препоръки. Работим за подобряване на организацията и обезпечаване на рехабилитационна грижа за нуждаещите се. Всички тези теми ще бъдат обсъдени на форума.

Нашата Асоциация по физикална медицина и рехабилитация е активен член на тези европейски структури. Имам честта да съм делегат към тези структури повече от 10 г., в момента съм секретар на Комитета по професионална практика.

България за първи път е домакин на подобно събитие и това е голямо признание.ОСТАВИ КОМЕНТАР

*       
*

Тревожни сигнали, които получаваме от бъбреците

Особен орган са бъбреците. Милиони хора по света страдат от някакъв проблем с тях, без да го...

Отучете детето да сяда така

Много родители си мислят, че седенето в положение W повишава гъвкавостта на детето им или че поне то...

9 скрити симптома на диабет

Очаква се броят на диабетиците по света да нарасне до 522 милиона души през 2030 г. В България сега...

ПОСЛЕДНО ОТ

Фолк певицата Преслава сподели снимка в Инстаграм от първия рожден на дъщеричката си Паола.  "Честит първи рожден ден, Паола! Измина се година,от както се появи на този свят и направи за нас този ден най-красивият от годината! ? Мислех да се разгърна много в пожелания, но намокрих телефона от вълнение

Актрисата Кийра Найтли е родила второто си дете от съпруга си Джеймс Райтън, съобщи в. "Дейли мейл", цитиран от БТА. Щастливите родителя бяха видени да се разхождат с бебето в количка в Лондон. Кийра Найтли изглежда в добра форма, макар и бледа, и в хубаво настроение. През май Кийра Найтли потвърди,

Гаджето на Наум Шопов - Теа Минкова, съобщава чрез пица новината, че двамата ще стават родители. Красавицата усеща симптоми и си прави тест за бременност. Вижда две черти, но решава да изненада бъдещия татко. Една вечер, на път към дома им, Теа купува две пици и поискала трета празна кутия. В нея залепя теста за бременност и пише: "Честито,

Излекуването с чигонг е бързо и трайно за вярващите в тялото си

През 2012 г. известният китайски майстор Юан Тзе прави малка революция в чигонг, като създава Юан...

Как лекува чигонг

Как лекува чигонг Неувяхващата си слава чигонг безспорно дължи на факта, че упражненията лекуват....

Чигонг настига йога по популярност в света

Днес е Световният ден на китайската лечебна практика, обявен от СЗО Преди 20-30 години малцина по...

ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Българският капитан на “Енерги” Димитър Рангелов даде своя принос за сладкия обрат от 0:2 и победа с 3:2 над гостуващия “Мойзелвиц”. В Котбус домакините изоставаха с 0:2 до 82-ата мин в срещата от североизточната регионална лига (4-о ниво на футбола в Германия). Тогава Феликс Брюгман намали резултата.

Председателят на Световния еврейски конгрес и собственик на bTV се включи в  церемонията за 110 г. на синагогата Най-добрите учители по английски език от САЩ ще гостуват в училището, което ще строи в София милиардерът Роналд Лаудър. Президентът на Световния еврейски конгрес и собственик на bTV се включи в тържествата за 110 г

Джакпотът в 74-ия тираж на играта „Тото 2 - 6 от 42“ в размер на 676 386 лева беше спечелен тази вечер. Късметлията е от град Стара Загора. Джакпотът в играта стартира от нови 300 000 лева и се очаква в четвъртък да достигне 320 000 лева, съобщиха от Българския спортен тотализатор. За следващия тираж в четвъртък печалбите ще достигнат общо 6 060