Отговаря проф. Боян Лозанов, консултант на в. "24 часа" по ендокринология от създаването на здравното му приложение през 2001 г.

Изпъкването на очите (екзофталм) е една от основните прояви на тиреоид-асоциираната офталмопатия (ТАО), която най-често е свързана с Базедова болест, по-рядко с тиреоидита на Хашимото.

Независимо или успоредно с екзофталма обикновено са налице и други очни симптоми като дразнене, сълзене, зачервяване на конюнктивите, оток на клепачите - прояви, които погрешно могат да бъдат взети за алергични или възпалителни. При част от болните има размазано или двойно виждане, дължащо се на неравномерно засягане на очните мускули в орбитите и несинхронно движение на двете очни ябълки в една или няколко посоки.

Ендокринният екзофталм (ТАО) се дължи на автоимунен процес, засягащ меките тъкани на орбитите. Той се характеризира с оток, кръглоклетъчна инфилтрация и уплътняване на орбиталната съединителна тъкан и очедвигателните мускули, водещи до притискане на кръвоносните и лимфните съдове с нарушаване на оттока на кръвта и лимфата. Това води до повишаване на налягането в задната част на орбитите и до избутване на очните ябълки напред по надлъжната им ос (т.нар. аксиален екзофталм). Вътреочното налягане може да се повиши (псевдоглаукома) особено при поглед нагоре. Последното не се наблюдава при истинската глаукома, при която налягането е еднакво повишено във всички посоки и не зависи от движението на очните ябълки.

Когато задебеляването на очните мускули е несиметрично и неравномерно, главно в задната част на орбитата, може да се оформи псевдотумор, притискащ очния нерв и застрашаващ зрението.

В някои случаи клепачите не покриват изцяло очната ябълка особено по време на сън поради много силно изпъкване и/или придърпване (ретракция) на клепачите. Това се означава като "лагофталм", който води до изсушаване, а нерядко и до разязвяване на роговицата. С наслагването на вторична инфекция същата може да проникне в дълбочина и да унищожи окото, водейки до пълна загуба на зрението с опасност от енцефалит.

Диагнозата на ТАО се поставя лесно, когато е налице типична клинична картина на Базедова болест. Тя е твърде трудна, когато очните прояви предшестват тиреоидното заболяване при липса на съответни лабораторни промени в хормоналните и имунологичните показатели. Същото се отнася и при едностранен екзофталм (3-4 % от случаите с ТАО), когато може да бъде поставена погрешна диагноза "тумор на орбитата". Задължително в тези случаи се прави скенер и магнитен резонанс на орбитите.