По нова формула, която според здравния министър Кирил Ананиев ще увеличи дела на хората с високи оценки от ТЕЛК, ще се смятат заболяванията в решенията на комисиите.

Тя ще събира процента на болестите, когато поне две от тях дават над 50% инвалидност. Това е разписано в промени в Наредбата за медицинска експертиза, открита за обществено обсъждане.

Сега събиране на болести за по-висока оценка е възможно, ако едната дава над 80% инвалидност, а другите - над 50%. Това правило, въведено през август 2018 г., ощетява около 19% от инвалидите, твърдят техни организации.

Анализ показал, че при 7,9% от освидетелстваните по тази методика е определен по-нисък процент намалена работоспособност. А според обществени организации за 14,5%, оставащи в диапазона 50-100%, се понижава групата инвалидност. Това намалява и социалната подкрепа за тях. 4,7% пък са отпаднали от системата, защото са слезли под 50%.

По новите правила, ако поне две болести носят по 50%, към основната ще може да се прибавят 20% от сбора им.

“Например: лице, подлежащо на освидетелстване/преосвидетелстване, има няколко увреждания, за всяко от които в отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане е посочен отделен процент. Най-високият процент, съответстващ на най-тежкото увреждане, е 70%. На останалите увреждания съответстват 60%, 50% и 30%. Съгласно предложената нормативна промяна към 70% (най-високия процент) прибавяме 20% от сбора на процентите на останалите увреждания (60+50+30), което съответства на 28%, и получаваме окончателната оценка - в случая е 98%”, пише в мотивите към проекта.

Това означава, че сега човек със 70% попада във втора група инвалидност, а по новите правила ще получи 98% и ще е в първа група.

Другият очакван резултат е по-добър контрол над ТЕЛК, тъй като се въвежда изискване в експертизата болестите да се изписват с код по Международния класификатор, 10-а ревизия.

Според здравното министерство промените биха довели до рискове в системата на труда и социалната политика, защото повече хора ще попаднат в по-горна група на инвалидност и ще придобият право на по-голяма помощ.Ана Иванова
03/16/2019 15:10:41

защо онкоболни с телково решение от 2019 г още не са получавали пикаква памощ до сега или това се смята за леко заболяване операция гърлото без глас инсулт това ли е държавата за която си дадохме здравето а тя когато да ни подаде ръка ни показа среден пръст как да уважаваш тази власт

ОСТАВИ КОМЕНТАР

*       
*