В човешкия организъм има две системи за циркулация на течности - кръвоносната и лимфната. Първата се радва на голямо внимание в медицината и вече е много добре изучена. Лимфната система обаче все е още загадка заради многото неясноти в нейната морфолгия и физиология. Ето защо тя се възприема като второстепенна и по-незначителна в сравнение с кръвообращението. Пък и нали човек може дълго да живее с изваден далак, но без сърце няма да изкара и минута.

Вече не е така. И двете системи се оказват еднакво важни за здравето.

Лимфната управлява количествата течности в тялото, имунитета, приема на мазнини и макромолекулярната хомеостаза. Чрез лимфата хормоните от жлезите се придвижват до вените.

Лимфата не пулсира като кръвта, но нейното движение се определя от няколко неврологични, хормонални и физически фактора. При нарушение най-често се стига до едема (статичност) на лимфната течност. Това е инвалидизираща болест според Световната здравна организация. От нея страдат стотици милиони в цял свят.

Досега не бе никак ясно с какво човек може да помогне (или да попречи) на лимфната система при изхвърлянето на токсините от тялото. Ново изследване на хора с рак на гърдата и лимфоедема хвърли светлина по този въпрос. То показа, че при физически натоварвания на болните лимфната им система работи 2-3 пъти по-усилено, отколкото в покой. Това облекчава лимфоедема при пациентите без никакви нежелани странични ефекти.

Друго изследване на пациенти с лимфоедема показа, че дори кратка разгрявка - само 2 минути, подобрява значително дренирането на лимфата.ОСТАВИ КОМЕНТАР

*       
*