Два случая от последните дни ни подсещат за нуждата да можем да оказваме пълноценна първа помощ. Катастрофата на АМ Тракия с буса със сръбските деца, както и случая с мълнията в Приморско. Използваме тези събития като отправна точка за една много по-широка, голяма и важна дискусия свързана с обществената ни култура по оказването на първа помощ. Обучението на кандидатите за шофьори е базисно, въвеждащо обучение, за младите хора това е първи сблъсък с първа долекарска помощ, каза в "Денят започва" д-р Надежда Тодоровска, заместник-директор на БЧК.

Програмата на БЧК, одобрена от Министерството на здравеопазването и Министреството на образованието, е 8-часова, няма как да има много сериозни познания, а само въвеждащи. И затова Български червен кръст апелира да се въведат опреснителни курсове за първа помощ.

"Сертификатите, удостоверенията, които издаваме, са валидни за цял свят, но са валидни в рамките на 5 години след издържане на изпитите при нас", поясни д-р Тодоровска.

Статистиките показват, е над 57% от смъртните случаи намаляват при инциденти на пътя, ако се окаже навременна първа долекарска помощ.

Съдържанието на аптечките в автомобилите е регулирано с инструкция от 2008 г. и има нужда от обновяване.