Неспекулативната астрология разчита на музикалната и цветовата терапия, която работи при медицински заболявания, скръб и дори криминално поведение

Стилиян Иванов представя в поредица древното учение асеман (себепознание чрез неспекулативна астрология), което той е систематизирал. В предишния брой авторът разказва за Орфей, почитан като един от мъдреците на света.

Надявам се, че въпреки летните горещини все още помните от предходната публикация, че римският историк Павзаний нарича Oрфей “велик маг, открил божиите мистерии, очищенията от нечестиви дела, лекарствата за болести и омилостивяването на божия гняв”. И че като цяло античната писмена традиция назовава Орфей “Баща на астрологията”, имайки предвид оригиналния ѝ вариант, наречен от мен Асеман. Ето защо още:

Когато разказвали, пишели и изобразявали Орфей певеца, древните елини, чиито писмени свидетелства ползваме, под музика са разбирали не само умение да се свири на инструмент и да се пее сладкогласно, но и поезия, знание и мъдрост. Така например в разказа на Конон силата, която има Орфей над живата и мъртвата природа, е равнозначна на властване над Космоса, а Диодор потвърждава: “Но Орфей, който надминал всички и по дарба, и по образование, променил много неща в мистериите. Затова и тайнствата… се нарекли орфически”. Псевдо-Еврипид твърди за Орфей, че “запалил факлата на тайните мистерии”, а римският географ Помпоний Мела допълва: “Сборището на менадите е учредено за първи път от Орфея”.

Изследвайки внимателно старогръцката писмена традиция, откриваме, че Орфей е основател на Дионисовите, Елевсинските и Самотракийските мистерии, на астрологията

и се славел с

чудотворството

Философията на Орфей е повлияна от асеман, доказателство за което са орфическите елементи у Хераклит, че животът и смъртта присъстват и докато живеем, и докато умираме. Защото, когато живеем, душите ни са мъртви и погребани в нас, а когато умираме, те се съживяват и живеят.

Векове по-късно питагорейството възприема и доразвива системата на орфизма и асеман. Школата на Питагор е същевременно интелектуална и мистична, а последователите му се делят на две групи.

За първата основният интерес е насочен към доктрината на числата, които са основа в асеман, а за втората интерес представлявала тайната религиозна традиция, която клоняла към орфическия мистицизъм - аскетични практики, целящи катарзис или пречистване на душата чрез строг пост и ритуални действия.

Понятието “катарзис” според орфиците зависи от вярата в превъплъщението и цикъла на преражданията, първа аксиома в асеман. Тази основа е приета и от Питагор и последователите му. Те са инициатори на съзерцателен живот, т.е. живот, провеждан в търсене на истината и благото, пътят за познанието на което е и висшето очищение, отново асеман. Именно съзерцанието и научните изследвания различават питагорейците и Асеман от орфиците, за които водещи са мистерийните посвещения и ритуалните практики. За Питагор “съзерцанието” е интелектуален процес и намира израз в математическото познание.

По-важен обаче е фактът, че асеман, орфизъм и питагорейство са и вид философия. В теорията си за душата и в предписанията си за праведен живот те са идентични. Къде са разликите?

Докато орфическата космогония е митична, изразена чрез лични действия на брак и възпроизводство, Питагор и Асеман изтъкват числовата природа на космическата хармония. Вселената е добра дотолкова, доколкото излъчва хармония и ред, а изучаването на “физиката” е най-вече с етична цел - разсъжденията върху хармонията и реда на Вселената водят до въвеждането на подобна хармония и ред в човешката душа. Според питагорееца Филолай числото прави скритото познаваемо, властва над мирозданието и над човешките действия. В този смисъл всичко е съставено по образеца на числата.

И трите системи - асеман, орфизъм и питагорейство, приемат, че

в по-висшите си нива на

съществуване материята се

осъзнава и като музика,

т. е. съществува своебразен музикален фон на Вселената, наричан хармония на сферите.

Ролята на музиката в Питагоровата доктрина е доминираща и мистична по подобие ролята на цветовете в асеман. Именно чрез музиката и цветовете се достига до разбирането на числовите коефициенти, а оттам и до идеята за вселенската хармония. Вселената се описва не само като ред, като спазване на истинските пропорции, но и като harmonia, “същество в съзвучие” - звуково и цветово. Тъй като човешкият дух трябва да се стреми да подражава на реда на Вселената, целта му също се описва като harmonia и затова е естествено музиката и цветовете да са част от лечителското изкуство.

Колкото до ролята на цветовете в асеман, няма да изпадам в подробности, сочейки безбройни примери, а само ще напомня упражнения, за които се смята, че са

препоръчани от

най-големия

гений на Ренесанса -

Леонардо да Винчи:

Ако сте уморени, рисувайте цветя.

Ако сте ядосани, чертайте линии.

Ако ви е скучно, запълнете лист хартия с различни цветове.

Ако сте тъжни, рисувайте дъга.

Ако сте напрегнати, чертайте спирали и възли.

Ако трябва да си спомните нещо много важно, рисувайте лабиринти.

При разочарование направете копие на картина.

Когато сте отчаяни, чертайте пътища.

Ако трябва да разберете нещо, нарисувайте мандала.

Ако е необходимо бързо да си възстановите силите, рисувайте пейзажи.

Ако искате да разберете вашите чувства, направете си автопортрет.

Когато трябва да запомните състояние, рисувайте цветни петна.

Ако се нуждаете от систематизиране на мислите, рисувайте квадрати.

Когато е важно да се съсредоточите върху мислите си, рисувайте с точки.

За да намерите най-добрия начин за излизане от ситуацията, чертайте вълни и кръгове.

Ако искате да се концентрирате върху целта си, рисувайте решетки и мишени.

Днес музикалната и цветовата терапия са форма на т. нар. експресивна терапия или креативна арттерапия, които целенасочено използват творческите, съзидателните изкуства за лечение. За разлика от традиционните творчески изяви, тук по-важен е процесът на създаване, отколкото крайният естетичен продукт. Експресивната терапия работи на принципа, че използвайки въображението си и различни форми на творческа изява, човек може да оздравее.

Музикалната и цветовата терапия работи в области като медицински заболявания, скръб, поведенчески проблеми, емоционални състояния и дори криминално поведение. Тя се базира на клинично доказани случаи.

Нещо повече! Асеман и питагорейството утвърждават, че чрез цветовете и музиката ние лесно се свързваме с нашата същност, опознаваме се без посредничеството на майка, баща, братя, сестри, приятели, колеги, учители, общество… Цветовете и музиката са нашите безкористни водачи към самите нас!

(Следва)

*Стилиян Иванов е автор и режисьор на 58 документални филма за историята, културата, философията и вярванията на човечеството. Води семинари по “Астрология на себепознанието” у нас в Центъра по себепознание “Орфей” и зад граница.