211,5 млн. лв. общо са дълговете на 5-те най-задлъжнели болници у нас, показа справка на здравното министерство, поискана от “24 часа”.

5-те болници са “Пирогов”, “Св. Георги” в Пловдив, “Александровска”, хематологичната болница и “Лозенец”.

Част от тях са в групата болници, формирали 70% от просрочията общо за 106,1 млн. лв. за периода 1 януари - 30 юни 2021 г.

Първенец по задължения е “Пирогов” с 62,4 млн. лв. От тях просрочени са 10,8 млн. - трето място по този показател.

Първа по просрочия е “Александровска” - 28,5 млн. лв. към 30 юни. Към днешна дата те са нараснали още, защото на 7 септември новият й директор д-р Атанас Атанасов съобщи, че са 35,5 млн. лв.  По общи задължения към юни "Александровска" е трета с 42 млн. лв.

Преди нея е най-голямата болница у нас - пловдивската “Св. Георги”, с 48,6 млн. лв. Нейните просрочия обаче са значително по-малко - 3,3 млн. Освен това от юни досега общите дългове са намалени с още 10 млн. лв.

Четвърта с 31,1 млн. лв. дълг е хематологичната болница. Тя е втора по просрочия след “Александровска” с 18,6 млн. лв. След нея е “Лозенец” с 27,2 млн. дългове, но малко просрочия - 2,9 млн.

В справката влизат още 8 болници, повечето в столицата.

“Св. Иван Рилски” дължи 23,5 млн. лв. Следват “Царица Йоанна - ИСУЛ” със 17,3 млн. лв. (1,2 млн. просрочени), Кардиологичната болница с 9,3 млн. лв. и 2,2 млн. лв. просрочия, “Майчин дом” с 6 млн. (1 млн. просрочия) и “Св. Анна” също с 6 млн. лв.

Освен “Св. Иван Рилски” и “Св. Анна” без просрочия е и “Св. Марина” във Варна, дължаща почти 21 млн. лв. С близо 19 млн. е врачанската “Христо Ботев”, като 7 млн. са просрочени.

6,9 млн. лв., са просрочията на ловешката “Проф. П. Стоянов” - 74% от общите ѝ дългове за 9,3 млн. лв.

11,5 млн. са дълговете на варненската “Св. Анна” (4,5 млн. просрочени).

Бургаската болница е погасила дълговете си за 8,7 млн. лв. с нов кредит, теглен от общината. Търновската болница е на печалба с 678 000 лв., след като е стопила загуби за 458 000 лв.

Александровска болница е първенец по просрочени дългов.
Александровска болница е първенец по просрочени дългов.