Дрога е всяка психоактивна субстанция, водеща до злоупотреба и зависимост. Популярната представа за нея има 4 аспекта: упадък, принуда, безотговорност и оскотяване.

Заради химичното разнообразие на веществата, водещи до зависимост, фармакологичната им класификация е трудна и се обляга предимно на ефекта от действието им върху централната нервна система.

Юридическата класификация различава две групи субстанции, поставени под контрола на ООН - наркотици (подредени в 4 групи според риска) и медикаментозни психотропни вещества. Виенската конвенция от 1971 г. (подписана от над 100 страни) налага забрана на наркотиците и надзор, осъществяван от Световната здравна организация.

От 1970 г. се прави разграничение на дрогите на меки и твърди. Меките нямат силни токсични ефекти и употребата им не води до зависимост. ЛСД например е слабо токсичен соматично и не създава зависимост, но е много вреден на психично ниво. Смята се, че меките дроги растат спонтанно в природата и се отглеждат (канабис, опиум, кет, кока, пейотл, халюциногенни гъби, тютюн, алкохол, чай, кафе, шоколад и др.) А твърдите се получават чрез химически синтез или екстракция (морфин и хероин, кокаин и крек, метадон, ЛСД, синтетични аналгетици, амфетамини, псилоцибин, мескалин).

В Европа индивидуалната проста употреба на всякакъв наркотик е забранена в 4 държави: Франция, Люксембург, Финландия и Португалия.