Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление" е подписал в понеделник вицепремиерът и министър на здравеопазването Илко Семерджиев. Стойността е 12 млн. лв., с които ще бъде финансиран проектът на МЗ  за доизграждане на Националната здравна информационна система (НЗИС) – етап 1 и етап 2, съобщиха от пресцентъра на ведомството. 

Проектът е в изпълнение на Националната здравна стратегия 2014-2020 на Министерството на здравеопазването и на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2014 – 2020 г. С това на практика ще бъде въведено електронното здравеопазване у нас, допълват от там. 

Предвидено е разработването и въвеждането на регистри и номенклатури в областта на здравеопазването, развитието и националното внедряване на единен идентификатор, фармако-терапевтична експертна система, изграждане на платформа на НЗИС, въвеждане на електронен здравен запис, електронно направление, електронна рецепта и други.

Общата продължителност за изпълнение на дейностите и постигане на очакваните резултати е 22 месеца.
Чрез изграждането на Националната здравна информационна система значително ще бъдат подобрени качеството и ефективността на здравеопазването у нас, като същевременно ще бъде оптимизирана и контролната дейност на Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, регионалните здравни инспекции и Изпълнителната агенция „Медицински одит“.ОСТАВИ КОМЕНТАР

*       
*